Έργα - Εγκαταστάσεις

H SingularLogic συμμετέχει στη διεθνή κοινοπραξία ICARUS

Το έργο ICARUS στοχεύει στην αξιοποίηση των δεδομένων που διαθέτουν μεμονωμένα οι φορείς του ευρύτερου κλάδου της αεροπλοΐας, με στόχο να βελτιστοποιηθούν τα υφιστάμενα μοντέλα και οι διαδικασίες στον τομέα των αερομεταφορών.

Με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως Big Data analytics, Deep Learning, semantic data enrichment και blockchain powered data sharing, το έργο ICARUS θα επιλύσει κρίσιμα θέματα στην υιοθέτηση των Big Data στις αερομεταφορές, όπως για παράδειγμα δεδομένα από διαφορετικές πηγές, επιτρέποντας τελικά να αναπτυχθούν σενάρια αξιοποίησης όλων αυτών των δεδομένων από τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τους επιστήμονες που σχετίζονται με την αεροπλοΐα και εδρεύουν στην ΕΕ, μέσα από μία πολύπλευρη πλατφόρμα.

Το έργο ICARUS φέρνει κοντά τους τομείς της αεροπλοΐας, του τουρισμού, της υγείας, της ασφάλειας, του λιανεμπορίου, των μεταφορών, της μετεωρολογίας αλλά και του δημόσιου τομέα, καθώς επιταχύνει την αξιοποίηση της αλυσίδας των κοινών δεδομένων τους και ενισχύει τη συνεργασία τους. Παράλληλα, συμβάλλει στον προσδιορισμό πολύτιμων πληροφοριών, συμπερασμάτων και δυνατοτήτων βελτιστοποίησης σε αυτούς τους τομείς. Το έργο θα διαμορφώσει μία πολυδιάστατη πλατφόρμα διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων που στοχεύει σε:

  1. Προηγμένους μηχανισμούς διαχείρισης επιβατών και προσωποποιημένες υπηρεσίες στις υπηρεσίες εδάφους, με πιλοτική εφαρμογή στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
  2. Υψηλού επιπέδου αναλύσεις για τη δημιουργία δρομολογίων των αεροσκαφών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η κατανάλωση καυσίμου και η περιβαλλοντική επίγνωση, με πιλοτική εφαρμογή στη Γερμανία
  3. Ρεαλιστικές προβλέψεις ακριβείας για πιθανές επιδημίες, με πιλοτική εφαρμογή στην Ιταλία
  4. Καινοτόμες εμπειρίες προς τους επιβάτες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πτήση τους, με πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο

Η κοινοπραξία ICARUS αποτελείται από 11 εταιρείες από 6 Ευρωπαϊκές χώρες: Ubitech ΕΠΕ (Ελλάδα), Engineering SPA (Ιταλία), PACE Aerospace Engineering and Information Technology GmbH (Γερμανία), Suite Data Intelligence Solutions Ltd (Ιρλανδία), University of Cyprus (Κύπρος), Cineca Consorzio Interuniversitario (Ιταλία), OAG Aviation worldwide Ltd (Η.Β.), SingularLogic Α.Ε. (Ελλάδα), Istituto per l’ Interscambio Scientifico (Ιταλία), Cellock Ltd. (Κύπρος), Athens International Airport A.E. (Ελλάδα).  Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ορίζοντες 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και θα διαρκέσει 3 έτη.

SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, έχει σημαντικό ρόλο τόσο στο συντονισμό του έργου, όσο και στη διασύνδεση της πολύπλευρης πλατφόρμας ICARUS με τα δεδομένα και τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, στη διαλειτουργικότητα όλων των επιμέρους στοιχείων της πλατφόρμας, καθώς και στην καλή λειτουργία της για τους τελικούς χρήστες.

close menu