Έργα - Εγκαταστάσεις

H Power Health επέλεξε την cloud υπηρεσία Einvoicing της Softone

Η Power Health επέλεξε την cloud υπηρεσία Einvoicing της SoftOne (πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο του  ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργίας της. Η διασύνδεση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης Einvoicing με το κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης της Power Health πραγματοποιήθηκε από τον πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, SYSCODE, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων  επενδύσεων σε software και hardware ή αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Με τη νέα cloud υπηρεσία, η Power Health αυτοματοποίησε πλήρως τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού, καθώς και τη διαδικασία σήμανσης, αυθεντικοποίησης και διαβίβασης όλων των προβλεπόμενων παραστατικών εσόδων στην ΑΑΔΕ.

Πλέον, όλα τα παραστατικά πωλήσεων παραδίδονται ηλεκτρονικά στους εμπλεκόμενους πελάτες άμεσα, ενώ συγχρόνως διαβιβάζονται και στην ΑΑΔΕ,  απαλλάσσοντας έτσι το λογιστήριο της Power Health από καθημερινές χρονοβόρες διαδικασίες και διασφαλίζοντας την εναρμόνιση της εταιρείας με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος SoftOne διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο 600+ συνεργατών, εξυπηρετώντας μία συνεχώς αυξανόμενη βάση 60.000 και πλέον  πελατών σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία

close menu