Διεθνή

H Ευρώπη φτιάχνει πλατφόρμα για επενδύσεις τεχνολογίας

Πλατφόρμα για τις Στρατηγικές Τεχνολογίες στην Ευρώπη (Strategic Technologies for Europe Platform -STEP) αποκτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της ενεργοποίησης του νέου εργαλείου είναι να στηρίξει τις επενδύσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας και του deep tech, της καθαρής τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας στην Ε.Ε.

Φιλοδοξία της Ένωσης, είναι μέσω του STEP, να κάνει ένα ακόμη βήμα προκειμένου να μειώσει τις στρατηγικές εξαρτήσεις της από τρίτες χώρες σε στρατηγικές τεχνολογίες και να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της.

Μέσω ενός συνδυασμού οικονομικών κινήτρων και μέτρων για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης έργων, το STEP θα αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση για τη στήριξη κρίσιμων τεχνολογιών στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων και κονδυλίων της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής, InvestEU, Horizon Europe, Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και του Ταμείου Καινοτομίας.

Μάλιστα, προκειμένου να ενισχυθεί η αμυντική επενδυτική ικανότητα, επιπλέον €1,5 δισ. θα διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. “Με τη συμφωνία, θα συγκεντρώσουμε χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., για να κινητοποιήσουμε επενδύσεις στο deep tech, την καθαρή τεχνολογία και τη βιοτεχνολογία, που είναι ζωτικής σημασίας για την Ε.Ε., ώστε να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε αυτούς τους στρατηγικούς τομείς”, σχολίασε χθες ο Hadja Lahbib, Υπουργός Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικού Εμπορίου και Ομοσπονδιακών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων του Βελγίου, το οποίο ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οικονομικά κίνητρα

Ένα σημαντικό στοιχείο του STEP είναι τα οικονομικά κίνητρα για τη διοχέτευση κεφαλαίων της πολιτικής συνοχής προς επενδύσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες. Αυτό θα βοηθήσει όλα τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να συμβάλουν σε ίσους όρους ανταγωνισμού για επενδύσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες στην ενιαία αγορά.

Για τον σκοπό αυτό, ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 100% και ένα ποσοστό προχρηματοδότησης 30% θα εφαρμοστεί για τις προτεραιότητες STEP στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Θα είναι δυνατές και επενδύσεις σε μεγάλες εταιρείες.

Στο πλαίσιο του STEP, θα απονεμηθεί “Σφραγίδα Κυριαρχίας” σε έργα που συμβάλλουν στους στόχους STEP ως σήμα ποιότητας, που θα τους βοηθήσει να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της Ε.Ε. και να προσελκύσουν άλλες επενδύσεις. Θα δημιουργηθεί, επίσης, μια “Πύλη Κυριαρχίας” ως ενιαία στάση για ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα, που σχετίζονται με το STEP.

Να σημειωθεί ότι για τη δημιουργία της Πλατφόρμας επήλθε, χθες, προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι συννομοθέτες διευκρίνισαν το εύρος των επενδύσεων, που καλύπτονται από το STEP. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, συμφώνησαν να εξασφαλίσουν υποστήριξη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των κρίσιμων τεχνολογιών, όπως προτείνει η Επιτροπή, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες.

TAGS:

close menu