Εκδηλώσεις

H δημιουργία «έξυπνων πόλεων» απαραίτητη συνθήκη για ένα βιώσιμο μέλλον

Ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης Public Sector & ICT Executive Director Nova - Wind στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Οι πόλεις του Μέλλοντος: Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες – Η ώρα της υλοποίησης», μίλησε ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Public Sector & ICT Executive Director της κοινής διοικητικής ομάδας των Nova & Wind.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S), όπου παρουσιάσθηκαν έξυπνες λύσεις που έχουν εφαρμοστεί και αποτελούν καλές πρακτικές. Για τις πόλεις του μέλλοντος τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αναφερόμενος στα οφέλη των ψηφιακών λύσεων ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης σημείωσε: «η Nova και η Wind συμβάλλoυν στην δημιουργία «έξυπνων» πόλεων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων και επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT). Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε και να αυξήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών, των δομών και των αρχών της πόλης. Η «έξυπνη πόλη» μπορεί να βρίσκει δημιουργικές λύσεις στις αστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και κυρίως να αξιοποιεί στο έπακρο τους πόρους που διαθέτει, ώστε να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών»

Σε απόλυτη συμμετρία με τον βασικό άξονα του συνεδρίου που ήταν μεταξύ άλλων, η προσφορά σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες και επισκέπτες των πόλεων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των υποδομών που σχετίζονται με τους Υδάτινους Πόρους, την Ενέργεια, τις Μεταφορές και τη Στέγαση, ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης τόνισε ότι αποτελεί συνεχή διαδικασία και προτεραιότητα για τις δυο εταιρείες, Nova και Wind. Η νέα σειρά ψηφιακών λύσεων που διαθέτουν περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συστήματα Έξυπνης Διαχείρισης των Υδάτων (Smart Water Management) για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων των πόλεων, Έξυπνης Στάθμευσης (Smart Parking), όπου μέσα από τη χρήση των δικτύων νέας γενιάς διευκολύνεται η εξεύρεση ελεύθερων θέσεων στάθμευσης από τους οδηγούς, καθώς και Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων (Buildings Energy Management), για τη βελτίωση του σχεδιασμού και την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.

TAGS:

close menu