Έργα - Εγκαταστάσεις

H DD Synergy, Gold Partner της SAP στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε έργο εγκατάστασης SAP Business One στην Swiss Approval International

Η DD SYNERGY, Gold Partner της SAP στην Ελλάδα, ανέλαβε το έργο εγκατάστασης του SAP BUSINESS ONE στην εταιρία SWISS APPROVAL INTERNATIONAL, που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα Επιθεωρήσεων, Τεχνικών ελέγχων και Πιστοποιήσεων τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και την ευρύτερη οικονομική ζώνη των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Λειτουργεί στη Βιομηχανική Ζώνη της Ελευσίνας σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις ήδη από τον Αύγουστο του 1999 και από το2005 έχει αναπτυχθεί τοπικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη,με σημαντική παρουσία στην αγορά της Βορείου Ελλάδας, καθώς και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σκοπός της εταιρίας SWISS APPROVAL με την εγκατάσταση του λογισμικού SAP BUSINESSONE είναι η ενσωμάτωση των διαδικασιών όλων των εταιρειών του ομίλου σε ένα ενιαίο σύστημα ξεκινώντας με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ελβετία. Τα υποσυστήματα του λογισμικού που θα εγκατασταθούν είναι η Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Πωλήσεων, Αγορών & Πελατών καθώς και η Επιχειρηματική Πληροφόρηση. Σημαντική παράμετρος για την εταιρεία ήταν η πλήρης υποστήριξη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ σχετικά με την εφαρμογή MyData (e-books).

Σκοπός της εταιρίας SWISS APPROVAL με την εγκατάσταση του λογισμικού SAP BUSINESS ONE είναι η ενσωμάτωση των διαδικασιών όλων των εταιρειών του ομίλου σε ένα ενιαίο σύστημα ξεκινώντας με την Ελβετία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα, και Κύπρο. Τα υποσυστήματα του λογισμικού που θα εγκατασταθούν είναι η Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Πωλήσεων, Αγορών & Πελατών καθώς και η Επιχειρηματική Πληροφόρηση. Σημαντική παράμετρος για την εταιρεία ήταν η πλήρης υποστήριξη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ σχετικά με την εφαρμογή MyData(e-books).

Το έργο θα επεκταθεί εντός του 2021 και σε Κουβέιτ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αλβανία, και εντός του ίδιου έτους θα συμπεριλάβει και το υποσύστημα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, αντικαθιστώντας πλήρως το υφιστάμενο CRM.Να σημειωθεί ότι οι εγγραφές επιθεωρήσεων και ελέγχων στο υφιστάμενο σύστημα την τελευταία πενταετία, υπερβαίνουν τις 30.200 μόνο για την Ελλάδα.

Η DD SYNERGY δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής με κεντρικό άξονα το λογισμικό SAP και αποτελεί από το 1999 SAP Gold Partner στην Ελλάδα. Η εταιρία έχει αναλάβει πολλά σημαντικά έργα εγκατάστασης των λύσεων της SAPτόσο σε μεγάλες ελληνικές εταιρίες όσο και σε πολυεθνικούς ομίλους. Από το 2015, η DD SYNERGY δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και στην εγκατάσταση του λογισμικού SAP BUSINES SONEσε εταιρίες μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Η εκτελεστική Διευθύνουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της SwissApprovalTechnischeBewertung, κα Τσαντίλα Αναστασία, δήλωσε ότι «ο μακροπροθεσμος στόχος της SwissApproval, είναι η προστασία και εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καταναλωτών, και η υλοποίηση ενός ενιαίου πλαισίου διαχείρισης των πληροφοριών, όπως η λύση SAP, θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του Οργανισμού, εξυπηρετώντας μεταξύ άλλων, και τις παρεμβάσεις του Φορέα σε επίπεδο Δημοσίου διαλόγου και στοχευμένης κοινωνικής δραστηριότητας»..

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DD SYNERGY, Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε:
«Eίμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με το πλάνο υλοποίησης της SWISS APPROVAL κaι ανυπομονώ να δω την πλήρη υλοποίηση σε οκτώ χώρες. Πιστεύω πως η λύση SAP Business One είναι η πλέον κατάλληλη για να υποστηρίξει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Ξεκινάμε με συγκεκριμένο εύρος λειτουργικότητας εστιασμένο στην οικονομική πληροφόρηση με στόχο να δημιουργήσουμε τις βάσεις της ενιαίας πλατφόρμας που θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες. Αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στη σταδιακή ενσωμάτωση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών στο νέο ενιαίο σύστημα. Ακριβώς η φιλοσοφία του λογισμικού που αναπτύσσεται μαζί με τον οργανισμό».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.ddsynergy.gr.

close menu