Στρατηγική Συνεργασία

H CyberStream επίσημος συνεργάτης της MariaDB

Η CyberStream ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τη MariaDB, την εταιρεία που υποστηρίζει το ομώνυμο σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων ανοιχτού λογισμικού. Προχωρώντας στη νέα αυτή, στρατηγική συνεργασία, η CyberStream προσφέρει στην ελληνική αγορά τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία του MariaDB RDBMS, τόσο της έκδοσης Community, όσο και της Enterprise, προάγοντας παράλληλα τη νέα τεχνολογική τάση αξιοποίησης σύγχρονων Cloud Databases σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους.

Η πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων MariaDB περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκδόσεις:

  • Enterprise Server, για εγκατάσταση και λειτουργία στις υποδομές του πελάτη,
  • Xpand, για λειτουργία σε κατανεμημένο περιβάλλον (Distributed SQL),
  • ColumnStore, που επεκτείνει την έκδοση Enterprise ώστε να υποστηρίζονται αποδοτικά εφαρμογές Big Data Analytics, και
  • SkySQL, για λειτουργία σε περιβάλλον Cloud.

Η MariaDB συμπληρώνει στρατηγικά τις λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρει η CyberStream στην περιοχή των Enterprise Databases και προσθέτει ένα κρίσιμο εργαλείο υψηλής εξειδίκευσης στη διάθεση των πελατών της που προσανατολίζονται στην αξιοποίηση μη εμπορικών – αλλά εξίσου αξιόπιστων – συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

close menu