Έργα - Εγκαταστάσεις

H Cosmos Business Systems ανέλαβε τον εξοπλισμό δικτύων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύων δεδομένων κτιριακού συγκροτήματος Νίκαιας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 364.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού δικτύων δεδομένων, ο οποίος θα καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων των  Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που θα δημιουργηθούν με την επέκταση του ιδρύματος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα της Νίκαιας. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω προμήθεια αφορά σε:

– Μεταγωγείς πρόσβασης (30 τεμάχια).
– Μεταγωγείς συγκέντρωσης (4 τεμάχια).
– Ασύρματα σημεία πρόσβασης (30 τεμάχια).
Στη λύση συμπεριλαμβάνεται Cisco Prime Infrastructure Network Management Software για εποπτεία και διαχείριση για το σύνολο του εξοπλισμού.

close menu