Επιχειρήσεις

H ATC αναβαθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO

Η Athens Technology Center (ATC), πιστή στη δέσμευσή της για το σχεδιασμό και την παροχή καινοτόμων, ποιοτικών και ασφαλών λύσεων λογισμικού που εξυπηρετούν τους στόχους των σύγχρονων επιχειρήσεων αλλά και του έργου φορέων του δημοσίου τομέα παγκοσμίως ως Smart Business Enabler, αναβάθμισε πρόσφατα τις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας της, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ISO/IEC 27701:2019.

Το συγκεκριμένο πρότυπο αφορά στην ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001: 2013) που τηρείται στην εταιρεία, και στοχεύει στην εναρμόνιση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Μεταξύ άλλων, η εν λόγω πιστοποίηση

  • επιβεβαιώνει την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με συνέπεια και αξιοπιστία,
  • διασφαλίζει περαιτέρω την ασφάλεια πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της

Υπενθυμίζεται πως η Athens Technology Center (ATC) είναι πιστοποιημένη και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

  • Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (από τον Σεπτέμβριο του 2000)
  • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001:2015 (από τον Ιανουάριο του 2013)
  • Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 (από τον Απρίλιο του 2014).

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διεργασίες για την πιστοποίηση της εταιρείας στα ακόλουθα διεθνή πρότυπα:

  • ISO 45001:2018, που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ακόμα πιο ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και ενός υγιέστερου εργατικού δυναμικού.
  • ISO 20000-1:2018, που προσδιορίζει τις απαιτήσεις ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής και έχει ως σκοπό την παροχή ενός κοινού προτύπου αναφοράς για την ποιότητα των υπηρεσιών που η εταιρεία προσφέρει.

TAGS:

close menu