Έργα - Εγκαταστάσεις

ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 150 εκατ. ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ για τους έξυπνους μετρητές

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα εγκαταστήσει 3,12 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές και όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές για τη λειτουργία τους στο πλαίσιο ενός έργου εθνικής εμβέλειας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε σύμβαση για τη χρηματοδότηση νέας σημαντικής επένδυσης στην Ελλάδα με σκοπό τη σταδιακή εγκατάσταση και χρήση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της απόδοσης της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και για τη μελλοντική επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), Αναστάσιος Μάνος, υπέγραψαν 15ετές δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ, το οποίο θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα εγκαταστήσει 3,12 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές και όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές για τη λειτουργία τους στο πλαίσιο ενός έργου εθνικής εμβέλειας το οποίο αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί με δάνειο ύψους 273 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) προκειμένου να καλυφθεί το εκτιμώμενο συνολικό επενδυτικό κόστος ύψους 546 εκατ. ευρώ.

«Η αύξηση των ενεργειακών επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου, την αξιοποίηση του δυναμικού της ηλιακής και αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης» δήλωσε ο Werner Hoyer, Πρόεδρος της ΕΤΕπ.

«Το πράσινο και βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης περνά μέσα από έργα σαν αυτό. Τα σπίτια μας, οι χώροι εργασίας μας και άλλα κτίρια συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων πηγών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), εν μέρει λόγω της μη αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι έξυπνοι μετρητές, όπως αυτοί που εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την πρόληψη της σπατάλης»

«Η ΕΤΕπ στηρίζει διαχρονικά τον Όμιλο ΔΕΗ. Χαιρετίζουμε την επένδυση σε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του ΔΕΔΔΗΕ που θα μετασχηματίσει και θα εκσυγχρονίσει ταχέως την ελληνική ενεργειακή αγορά, αναβαθμίζοντας το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ανοίγοντας το δρόμο για μια επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση. Οι έξυπνοι μετρητές και τα έξυπνα δίκτυα είναι απαραίτητα για την επίτευξη όλων των ενεργειακών μας στόχων.Εν όψει της κλιματικής αλλαγής, χρειαζόμαστε ένα πιο αξιόπιστο δίκτυο, ένα πιο έξυπνο δίκτυο, τώρα περισσότερο από ποτέ,» δήλωσε ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Βελτίωση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Η νέα χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα συμβάλει στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου διανομής και θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση της παροχής ισχύος, θα αυξήσει την αξιοπιστία και θα καλύψει τη μελλοντική ζήτηση.

Τα συστήματα αναμένεται να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στους τελικούς πελάτες, να διευκολύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και να στηρίζουν την απόκριση ζήτησης. Επιπλέον, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων που επιβραδύνουν την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών μακροπρόθεσμων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα.

Αξιοποίηση της στήριξης που παρέχει η ΕΤΕπ επί 59 έτη για τις ενεργειακές επενδύσεις σε όλη τη χώρα μέσω της ΔΕΗ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις της ΔΕΗ, της μητρικής εταιρείας του ΔΕΔΔΗΕ, από το 1964.

Την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρείχε χρηματοδοτήσεις άνω των 4,3 δισ. ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα μέσω της ΔΕΗ και άλλων ελληνικών εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των ελληνικών νησιών και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την επιτάχυνση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

close menu