Επενδύσεις

Τέλος χρόνου για τα ψηφιακά έργα του ΕΣΠΑ στην Αττική

Τελειώνει ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων στις δράσεις «Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ» του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του νέου ΕΣΠΑ. Ήδη, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον «Πράσινο Μετασχηματισμό ΜμΕ» έχει καλυφθεί, ενώ στην «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» έχει καλυφθεί ο προϋπολογισμός σε Αττική και Ν. Αιγαίο (Περιφέρειες Μετάβασης), ενώ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες το ποσοστό κάλυψης της διαθέσιμης δαπάνης βρίσκεται στα 67,71%. Με γρήγορους ρυθμούς τρέχουν και οι αιτήσεις στη δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στην Αττική όπου έχει ήδη καλυφθεί το 79,03% της δημόσιας δαπάνης.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (de minimis), προσαυξημένου κατά 20%. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με σειρά προτεραιότητας, με τη διαδικασία FIFO (First In-First Out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Ειδικότερα ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουνίου ανά δέσμη δράσεων, καθώς το ποσοστό έχουν ως εξής:

Σημειώνεται πως στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών βρίσκονται οι περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος. Στην Κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης βρίσκεται η Αττική και το Νότιο Αιγαίο.

«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχουν υποβληθεί 1.277 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 713.982.632 ευρώ με Δημόσια Δαπάνη 326.690.032 ευρώ.

  • Συγκεκριμένα, στην Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών έχουν υποβληθεί 943 αιτήσεις χρηματοδότησης με Δημόσια Δαπάνη 246.667.789 ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 234.000.000 ευρώ. Αναλυτικά, η Δημόσια Δαπάνη αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (de minimis) για την ανωτέρω Κατηγορία Περιφερειών ανέρχεται σε 90.105.552 ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται σε 117.000.000 ευρώ. Αντίστοιχα, η Δημόσια Δαπάνη αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 ανέρχεται σε 156.562.237 ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται σε 117.000.000 ευρώ και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Περιφερειών.
  • Στην Κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 334 αιτήσεις χρηματοδότησης, με Δημόσια Δαπάνη 80.022.243,32 ευρώ και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Περιφερειών.

«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» έχουν υποβληθεί 4.434 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 676.892.155 ευρώ με Δημόσια Δαπάνη 316.306.327 ευρώ.

  • Συγκεκριμένα, στην Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί 3.056 αιτήσεις χρηματοδότησης, με Δημόσια Δαπάνη 211.243.401 ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 312.000.000 ευρώ.
  • Στην Κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 1.378 αιτήσεις με Δημόσια Δαπάνη 105.062.946 ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης για την Κατηγορία αυτή είναι 88.000.000 ευρώ και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Περιφερειών.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), προσαυξημένου κατά 20%.

Ψηφιακός μετασχηματισμός MμΕ

Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουνίου στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει ως εξής:

Στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχουν υποβληθεί 1.605 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 45.939.496€ με Δημόσια Δαπάνη 23.605.214€.

  • Συγκεκριμένα, στην Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών έχουν υποβληθεί 540 αιτήσεις χρηματοδότησης, με Δημόσια Δαπάνη 7.956.664, ενώ η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης για την Κατηγορία αυτή είναι 70.200.000 ευρώ.
  • Στην Κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 1.065 αιτήσεις με Δημόσια Δαπάνη 15.648.551 ευρώ, ενώ η συνολική Δημόσια Δαπάνη για την Κατηγορία αυτή είναι 19.800.000 ευρώ.

Στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχουν υποβληθεί 79 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 30.622.451 ευρώ, με Δημόσια Δαπάνη 14.009.894 ευρώ.

  • Στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών έχουν υποβληθεί 44 αιτήσεις χρηματοδότησης, με Δημόσια Δαπάνη 8.036.971 ευρώ, ενώ η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης είναι 117.000.000 ευρώ.
  • Στην Kατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 35 αιτήσεις, με Δημόσια Δαπάνη 5.972.923 ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης είναι 33.000.000€.

Στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» έχουν υποβληθεί 52 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 42.872.288€ με Δημόσια Δαπάνη 19.983.238 ευρώ.

  • Στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών έχουν υποβληθεί 24 αιτήσεις χρηματοδότησης, με Δημόσια Δαπάνη 12.840.949€, ενώ η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης για την Κατηγορία αυτή είναι 46.800.000€.
  • Στην κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης έχουν υποβληθεί 28 αιτήσεις με Δημόσια Δαπάνη 7.142.289 ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης είναι για την Κατηγορία αυτή 13.200.000 ευρώ.

πηγή: insider.gr

Δημόσια διοίκηση

close menu