Τηλεπικοινωνίες

Έρευνα Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Για εμάς στο Όμιλο ΟΤΕ, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ανάπτυξη του Ομίλου, με θετικό αντίκτυπο στην Κοινωνία, το Περιβάλλον και την Οικονομία όπου δραστηριοποιούμαστε.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα «Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ομίλου ΟΤΕ», που θα βρείτε εδώ.

Πέντε λεπτά από το χρόνο σας, είναι αρκετά για να μας δώσετε τη γνώμη σας, που είναι πάντα χρήσιμη για εμάς.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Εταιρική Επικοινωνία Ομίλου ΟΤΕ

close menu