Επί παντος επιστητού

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ «ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ»

του Γιάννη Χαλαβαζή

Την τελευταία διετία έχει γίνει πολύ λόγος για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό» της ιδιωτικής Οικονομίας, γιατί ο Δημόσιος Τομέας την έχει ξεπεράσει. Διαχρονικά ποτέ ή σχεδόν ποτέ ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός και μετασχηματισμός δεν ήταν στις κύριες προτεραιότητες των επιχειρήσεων. Πάντα γινόταν «κάτι» και η ψηφιακή προτεραιότητα κατέληγε ουραγός στις επιλογές των επιχειρηματιών.

Βέβαια γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να διευρυνθεί η ενημέρωση, αλλά εις μάτην καθώς απαιτείται πανστρατιά Φορέων και Εταιρειών πληροφορικής, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί ούτε σαν υπογραφή «ΕμΟουΓιου» για τα μάτια του κόσμου.

Προς επίρρωσιν των γραφομένων μου οι τομείς της οικονομίας, που απορροφούν κατά πλειοψηφία τις νέες χορηγήσεις είναι πέντε: το Εμπόριο (χονδρικό και λιανικό), η Μεταποίηση, η Ενέργεια, η Διαχείριση Ακινήτων και ο Τουρισμός. Αναφορά για την Πληροφορική και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ούτε καν.

Αυτό γι’ εμάς σημαίνει ότι «το DNA φυγείν αδύνατον» και από την στιγμή που η Οικονομία στρέφει τα νώτα της (για πολλούς λόγους) στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, που ούτε ως «οριζόντια» Δράση δεν συμπεριλαμβάνεται στους ανωτέρω τομείς, αναλογιστείτε ποιος θα ενδιαφέρει από την στιγμή που είναι παντελώς απών στις χρηματοδοτήσεις.

close menu