Τεχνολογίες

Eπιστήμονες χρησιμοποιούν WiFi για να δουν μέσα από τοίχους

H λεπτομέρεια αναγνώρισης αντικειμένων είναι μεγάλη σε σχέση με παλιότερες τεχνολογίες.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon και στο UC Santa Barbara έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη χρήση σημάτων WiFi για τη χαρτογράφηση ανθρώπινων σωμάτων και αντικειμένων μέσα από τοίχους. Η τεχνολογία παρακολουθεί βασικά σημεία στο σώμα για ανίχνευση, επεκτείνοντας την προηγούμενη έρευνα στη χρήση σημάτων WiFi για τον εντοπισμό ανθρώπων.

Οι ερευνητές πρότειναν μια νέα βάση που μπορεί να επιτρέψει υψηλής ποιότητας απεικόνιση ακίνητων αντικειμένων χρησιμοποιώντας μόνο σήματα WiFi. Η μέθοδός χρησιμοποιεί τη Γεωμετρική Θεωρία της Περίθλασης και τους αντίστοιχους κώνους Keller για να ανιχνεύσει τις ακμές των αντικειμένων. Η τεχνική επέτρεψε επίσης, για πρώτη φορά, την απεικόνιση ή την ανάγνωση του αγγλικού αλφαβήτου μέσω τοίχων με WiFi, ένα στόχο που προηγουμένως θεωρούνταν πολύ δύσκολος για το WiFi λόγω των περίπλοκων λεπτομερειών των γραμμάτων.

Οι ερευνητές έχουν δοκιμάσει εκτενώς αυτή την τεχνολογία με διάφορα πειράματα σε τρεις διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων μέσω τοίχου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία και τα πειραματικά αποτελέσματα εμφανίστηκαν στα Πρακτικά του 2023 IEEE National Conference on Radar (RadarConf) στις 21 Ιουνίου 2023.

Η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση πλήθους σε μεγάλους χώρους και κτίρια, εφαρμογές έξυπνων χώρων, στην τηλε-υγεία, στην αναγνώριση προσώπων και ενδεχομένως ακόμη και για εφαρμογές κυβερνοεπιθέσεων.
Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την πιθανή κατάχρηση, δεδομένου ότι σχεδόν κάθε νοικοκυριό στον κόσμο διαθέτει ένα ρούτερ WiFi.

Με πληροφορίες από: The Current (ucsb.edu)

close menu