Χρηματοδοτήσεις

Επένδυση του Ταμείου «Φαιστός» στην ελληνική τεχνολογική εταιρεία WINGS ICT Solutions

Η 5G Ventures ανακοινώνει τη συμμετοχή του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός» στην ανάπτυξη της ελληνικής εταιρείας WINGS ICT Solutions. Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε με τη μορφή της συνεπένδυσης, μαζί με στρατηγικό επενδυτή από την Ελλάδα. Η WINGS ICT Solutions αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα IoTμε βάση προηγμένες τεχνολογίες όπως το 5G,  τα Big Data αλλά και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δημιουργώντας τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα και παρέχουν αποτελεσματικότερες λύσεις, με στόχο τη Βιωσιμότητα και τη στόχευση σε Έξυπνες – Ψηφιακές Πόλεις. Με τα χαρακτηριστικά αυτά, η WINGS ICT Solutions έχει όλες τις προοπτικές να διεκδικήσει μερίδιο από τις νέες παγκόσμιες αγορές της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης που διαμορφώνονται.

Μετρώντας αρκετά χρόνια  στο χώρo σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών, η WINGS ICT Solutions παρέχει ολοκληρωμένες, ψηφιακές λύσεις σε κάθετους τομείς, όπως στο Περιβάλλον, στα Συστήματα Παραγωγής, στα Δίκτυα & οι Υποδομές και στον τομέα των Υπηρεσιών (ηλεκτρονική υγεία).

Στον τομέα του Περιβάλλοντος η Wings έχει αναπτύξει τη σειρά προϊόντων AIRWINGS, τα οποία παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα, και μέσω της τεχνολογίας ΑΙ, μπορούν να ανιχνεύουν φυσικούς κινδύνους και να προειδοποιούν για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Όσον αφορά τα Συστήματα logistics και παραγωγής, το WINGSCHARIOT, ενισχύει την αυτοματοποίηση και παρέχει τη «νοημοσύνη» για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους στα κέντρα logistics και μεταφορών, καθώς και στις εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν συστήματα Ιndustry 4.0. Επιπλέον, στον τομέα αυτό έχει αναπτυχθεί το AQUAWINGS για εφαρμογές στον τομέα της έξυπνης ιχθυοκαλλιέργειας και το AGNES με εφαρμογή στην ευφυή γεωργία για την κάλυψη αναγκών στην παραγωγή, στις υπηρεσίες logistics και στην ποιότητα των τροφίμων.

Στον τομέα των Δικτύων και Υποδομών για τη διαχείριση και χρήση ενέργειας και υδάτινων πόρων, η Wings έχει αναπτύξει την ολοκληρωμένη ΙοΤ πλατφόρμα ARTEMIS. Ενώ για τις εφαρμογές «έξυπνης πόλης», έχει αναπτυχθεί το σύστημα WINGSPARK, ένα Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης το οποίο προσφέρει καθοδήγηση, πρόβλεψη χώρου και κράτηση σε ζώνες στάθμευσης.

Στον τομέα της ηλεκτρονικής Υγείας, η πλατφόρμα STARLIT προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με στόχο τη βελτίωση της ευεξίας, την πρόληψη ασθενειών και τη βελτίωση της ποιότητας της παροχής φροντίδας.

Η WINGS ICT Solutions έχει ήδη προβεί σε πολλές σημαντικές συνεργασίες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Γερμανία για βελτίωση των υποδομών τους, ενώ έχει συμμετάσχει σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρία, εκτός από την ανάπτυξη των παραπάνω προϊόντων, ξεχωρίζει για την καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ παράλληλα διατηρεί πρότυπες υποδομές, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που επιτρέπουν την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη.

Τα νέα κεφάλαια από τη συμμετοχή του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός» θα διατεθούν στην έρευνα και ανάπτυξη επιπλέον τεχνολογικών λύσεων, με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών και την αναγκαία συνεισφορά του δικτύου 5G. Επίσης και στην ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της WINGS ICT Solutions στις αντίστοιχες αγορές.

Σχετικά με την 5G Ventures και το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός

Η 5G Ventures S.A., διαχειρίζεται το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός που σηματοδοτεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την υποστήριξη ενός ακμάζοντος 5G οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Το Ταμείο Φαιστός επενδύει σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των νέων δικτύων όπως το 5G και αποτελεί μια αποτελεσματική γέφυρα μεταξύ Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδύσεων, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία του κάθε τομέα. Προσφέρει μοναδικές δυνατότητες και, μέσω της εστίασης στη σχετική ψηφιακή αγορά, το Φαιστός είναι στη βέλτιστη θέση για να προσφέρει αξιοσημείωτες αποδόσεις και εθνική οικονομική ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στo website στη διεύθυνση www.5gventures.gr, στο Twitter στον λογαριασμό @5GVenturesSA και στο LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/5gventures)

close menu