Επιχειρήσεις

Επένδυση του «Φαιστός» στην τεχνολογική εταιρεία κυβερνοασφάλειας SPHYNX

Η επένδυση πραγματοποιήθηκε στην ελληνική μητρική εταιρεία με τη μορφή της συμμετοχής μαζί με διεθνή επενδυτή και αποτελεί μια πολύ σημαντική προσθήκη στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ταμείου καθώς εισέρχεται σε μια αγορά με συνεχή και διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Το Επενδυτικό Ταμείο «Φαιστός» συνεχίζει τις επενδύσεις σε σημαντικές τεχνολογικές εταιρείες και εισέρχεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με την συμμετοχή του στην τεχνολογική εταιρεία SPHYNX. Η εταιρεία που ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στην Ελβετία και την Κύπρο πριν λίγα χρόνια από Έλληνα ιδρυτή, έχει πια την μητρική της στην Ελλάδα (SPHYNX HELLAS S.A.). Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην ελληνική μητρική εταιρεία με τη μορφή της συν-επένδυσης με διεθνή επενδυτή και αποτελεί μια πολύ σημαντική προσθήκη στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ταμείου καθώς εισέρχεται σε μια αγορά με συνεχή και διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Η SPHYNX είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για τις προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας που προσφέρει, με κύριο χαρακτηριστικό, την συμμετοχή της σε σημαντικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα και προγράμματα R&D συνολικού ύψους 25 εκ € διαθέτοντας μια ισχυρή, συνεκτική και ανταγωνιστική ομάδα μηχανικών που διακρίνεται για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της σε λύσεις τεχνολογιών αιχμής.

Μέσα από μια πλήρη εργαλειοθήκη Κυβερνοασφάλειας, η SPHYNX υποστηρίζει την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την διαχείριση υποδομών, εφαρμογών, δεδομένων και διαδικασιών, ενώ διαθέτει εξειδίκευση και στην προστασία των νέων 5G δικτύων-δημόσιων & ιδιωτικών- η ασφάλεια των οποίων αποτελεί τομέα ιδιαίτερου παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Η σουίτα προϊόντων της SPHYNX υπερτερεί σε χαρακτηριστικά και λειτουργίες έναντι ανταγωνιστικών εργαλείων που παρέχονται μέχρι σήμερα, με κύριο πλεονέκτημα την ικανότητα της πλατφόρμας να μπορεί να προσαρμόζεται ή να ενσωματώνεται ακόμα και σε προϋπάρχουσες υποδομές και λύσεις ασφαλείας.

Η σουίτα προϊόντων που παρέχεται θα λειτουργεί κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα και θα διατίθεται στην αγορά μέσω 2 βασικών υπηρεσιών. Η πρώτη είναι η διαχειριζόμενη υπηρεσία Κέντρου Αναφοράς Κυβερνοασφάλειας, (MSS/SOC) η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις δυνατές υπηρεσίες ασφάλειας, παροχής συμβουλών, εξουδετέρωσης απειλών και διατήρησης ακεραιότητας τεχνολογικών υποδομών & εφαρμογών. Η δεύτερη είναι η υπηρεσία Cyber Range και Πιστοποίησης, (CRC) όπου πυρήνας της θα είναι η παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης για την κυβερνοασφάλεια σε άτομα και επιχειρήσεις, διαχέοντας την γνώση και συντελώντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου.

Οι νέοι πόροι χρηματοδότησης θα διατεθούν στις εμπορικές λειτουργίας της εταιρείας καθώς και στην ενσωμάτωση των νέων προϊόντων και εργαλείων στην ενιαία πλατφόρμα παροχής των υπηρεσιών.

close menu