Έρευνες - Μελέτες

Έλλειψη ψηφιοποίησης του εργατικού δυναμικού που δεν εργάζεται σε γραφείο: Ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε ολόκληρη την Ευρώπη

Ερευνα της TeamViewer και του Handelsblatt Research Institute

Στη ψηφιακή εποχή, η ερώτηση — τι ενδιαφέρον έχουν οι τεχνολογίες του μέλλοντος όπως το Internet of Things, το AR και το AI στη δουλειά κάποιου; — είναι θεμελιώδης.

Ωστόσο, μια έρευνα που διενήργησε η YouGov εκ μέρους του Handelsblatt Research Institute και της TeamViewer αποκαλύπτει ότι η σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών δεν γίνεται αντιληπτή εξίσου στο εργατικό δυναμικό, κυρίως λόγω των αντίστοιχων εργασιακών τους συνθηκών που βασίζονται στο εάν έχουν γραφείο ή όχι.

Είναι το εργατικό δυναμικό χωρίς γραφείο εκτός της διαδικασίας ψηφιοποίησης;

Η έρευνα που έλαβε υπόψιν της περίπου 3160 εργαζόμενους με γραφείο, 2000 χωρίς και 365 managers από 10 Ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στο γραφείο αξιολογούν τη σημασία των μελλοντικών τεχνολογιών για το δικό τους κλάδο σημαντικά υψηλότερα από αυτούς που δεν έχουν γραφείο. Όταν οι εργαζόμενοι με γραφείο και χωρίς γραφείο ρωτήθηκαν πόσο σημαντικές είναι οι τεχνολογίες και οι μεγάλες ψηφιακές τάσεις, για να προχωρήσεις η δουλειά τους, οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας (“εργαζόμενοι γραφείου”) αποκάλυψαν ότι τεχνολογίες και οι ψηφιακές τάσεις όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (79%), και οι τεχνολογίες ψηφιακής επικοινωνίας / λογισμικό συνεργασίας (71%) θα είχαν τη μεγαλύτερη σημασία για αυτούς.

Οι εργαζόμενοι χωρίς γραφείο – αυτοί οι οποίοι εργάζονται στον κλάδο του service, logistics ή στην παραγωγή για παράδειγμα – συμφώνησαν ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (52%) και οι τεχνολογίες ψηφιακής επικοινωνίας / λογισμικό συνεργασίας (45%), αν και με διαφορετική βαρύτητα δίνουν σημασία.

Αντίθετα, όταν πρόκειται για ακόμη πιο οραματιστικά θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή το AR ή το AI, ούτε οι εργαζόμενοι στο γραφείο ούτε αυτοί που δεν έχουν γραφείο φαίνεται να έχουν μια ακριβή ιδέα για το πώς αυτές οι τεχνολογίες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τον χώρο εργασίας τους για το μέλλον.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται στους managers, οι οποίοι εκπροσωπούν υπαλλήλους, στην Ευρώπη. Αναμένουν επίσης μεγαλύτερη συνάφεια των μελλοντικών τεχνολογιών και ψηφιακών τάσεων όπως ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (79%) και Cloud Computing (59%) για εργασίες γραφείου στα εταιρικά τμήματα (HR , λογιστικά, κ.λπ.). Ωστόσο, για τις δραστηριότητες των εργαζομένων χωρίς γραφείο στον εφοδιασμό και την παραγωγή, αυτές οι τεχνολογίες θεωρούνται λιγότερο σχετικές (Cyber Security 63%, Cloud Computing 51%). Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ήδη να έχουν καλύτερη ιδέα από τους υπαλλήλους της σημασίας που θα έχουν στο μέλλον τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, AR και AI.

Ο Georg Beyschlag, Executive Vice President Strategy & Corporate Development της TeamViewer αναφέρει: «Η έρευνα δείχνει ότι σε πολλές εταιρείες δεν υπάρχει ακόμα ακριβής ιδέα του πως το εργασιακό περιβάλλον μέσα από τα κλασσικά γραφεία μπορεί να συμπεριληφθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ωστόσο, περίπου το 80 τοις εκατό όλων των υπαλλήλων σε όλο τον κόσμο είναι μέρος αυτού του λεγόμενου «εργατικό δυναμικό χωρίς γραφείο». Για τις περισσότερες εταιρείες, αυτό θα γίνει μια από τις μεγάλες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής – πώς να ενταχθούν αυτοί οι χώροι εργασίας χωρίς γραφείο σε ψηφιακές διαδικασίες, έτσι ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι να επωφεληθούν επίσης από τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης. Με τις σωστές ψηφιακές λύσεις, οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μπορούν να προωθήσουν την ψηφιοποίηση σε όλη την ολόκληρη την αλυσίδα αξίας».

Η τεχνολογία ενισχύει το έργο του μέλλοντος
Μόνο το 13% των ερωτηθέντων από την πλευρά των εργαζομένων φοβούνται ότι οι νέες τεχνολογίες θα αναλάβουν τη δουλειά τους στο μέλλον. Ωστόσο, περισσότερο από το ένα τέταρτο των εργαζομένων (26%) αναμένουν ότι οι κουραστικές εργασίες ρουτίνας ή οι επικίνδυνες δραστηριότητες θα μπορούσαν να φύγουν από αυτούς με τις νέες τεχνολογίες στο μέλλον. Οι εργοδότες είναι ακόμα πιο αισιόδοξοι. Περίπου τα δύο τρίτα των εργοδοτών (65%) αναμένουν ότι οι εργαζόμενοι τους θα απαλλαγούν από τέτοιες εργασίες στο μέλλον.

Σύγκριση ΕΕ: Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία περισσότερο ανοιχτές σε νέες τεχνολογίες
Σε σύγκριση χωρών, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στην Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία τείνουν να αποδίδουν τη μεγαλύτερη σημασία στην επίδραση των μελλοντικών τεχνολογιών και μεγάλων τάσεων στο επάγγελμά τους. Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στις βασικές χώρες της ΕΕ, τη Γερμανία και τη Γαλλία, ειδικότερα, εκτιμούν μόνο τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για το επάγγελμά τους ή την εταιρεία τους, κάτω από το μέσο όρο.

Σχετικά με την έρευνα
Διενεργήθηκε ανεξάρτητα, εκ μέρους της TeamViewer και του Ινστιτούτου Έρευνας Handelsblatt, το ινστιτούτο έρευνας αγοράς YouGov πραγματοποίησε έρευνα για συνολικά 5.278 υπαλλήλους και 3.654 εταιρικούς φορείς λήψης αποφάσεων στο διαδίκτυο μεταξύ 12 και 22 Απριλίου 2021, σχετικά με θέματα μελλοντικών τεχνολογιών, συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και τεχνολογίας, απομακρυσμένης εργασίας / οικιακού γραφείου και προσόντων και περαιτέρω εκπαίδευσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες: Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η δημοσίευση με την πλήρη ανάλυση της έρευνας προγραμματίζεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

close menu