Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έλλειμμα της Ελλάδας στην πορεία για την «Ψηφιακή Δεκαετία» διαπιστώνει η Κομισιόν

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Ελλάδα θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της, τονίζεται στην έκθεση για την «Ψηφιακή Δεκαετία»

Περιθώρια βελτίωσης στις επιδόσεις της Ελλάδας στην πορεία προς την ψηφιακή μετάβαση εντοπίζει η Κομισιόν, στην έκθεση για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει αγκαλιάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως στρατηγική ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας και ότι έχει σημειώσει γρήγορη και απτή πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Εντοπίζει ωστόσο κενά σε τομείς όπως η χαμηλή κάλυψη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και ο μικρός αριθμός των εξειδικευμένων στελεχών σε θέσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ψηφιακές δεξιότητες

Πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της Ελλάδας έχει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες (52%), ποσοστό στον μέσο όρο της ΕΕ (54%). Ωστόσο, το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ στη συνολική απασχόληση στην Ελλάδα βρίσκεται στο 2,5% και είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε. Στον αντίποδα, το μερίδιο των γυναικών στις ΤΠΕ εκτιμάται στο 20,3%, ωστόσο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (18,9%). Όπως τονίζεται, οι προοπτικές της χώρας αποδυναμώνεται από διάφορους παράγοντες, όπως η διαρροή ψηφιακών ταλέντων στο εξωτερικό, η έλλειψη εξειδίκευσης και ο ανεπαρκής αριθμός πτυχιούχων ΤΠΕ.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Όπως τονίζει, η χώρα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα καλύψει το σημερινό χάσμα, να διασφαλίσει ότι η οικονομία επωφελείται από έναν ψηφιακά εξειδικευμένο πληθυσμό, αλλά και να μπορεί να προβλέψει τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να προλάβει τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Ψηφιακές υποδομές

Η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται συνολικής στρατηγικής για την ευθυγράμμιση των επενδύσεων και των πρωτοβουλιών με τον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας 2030 για συνδεσιμότητα Gigabit για όλους. Όπως υπογραμμίζεται, η χώρα υστερεί σημαντικά από τον μέσο όρο της ΕΕ για σταθερή κάλυψη δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας (28% έναντι 73%). Το ελληνικό Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, που εγκρίθηκε στα τέλη του 2022, στοχεύει στη δημιουργία υποδομής 100 Mbps, εύκολα αναβαθμίσιμης σε 1 Gbps, η οποία υπολείπεται του στόχου για καθολικές ταχύτητες Gigabit έως το 2030.

Αντίθετα, η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις σχετικά με τη συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας και, ως πρωτοπόρος στη διάθεση των πρωτοποριακών ζωνών 5G, πέτυχε συνολική κάλυψη 5G 86% το 2022 (πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ του 81%).

Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων

Το 2022, η Ελλάδα έλαβε αρκετά μέτρα για να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αλλά ειδικά σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να γίνουν αρκετά βήματα ακόμη για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030. Το επίπεδο ψηφιακής έντασης των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι 41% και απέχει από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 69%.

Όσον αφορά την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν πιο αργούς ρυθμούς στην υιοθέτησή τους: το 2020 το 13% χρησιμοποιούσε μεγάλα δεδομένα (μέσος όρος ΕΕ: 14%), ενώ το 15% χρησιμοποιούσε υπηρεσίες cloud (μέσος όρος ΕΕ: 34%) και μόνο το 3% χρησιμοποιούσε Τεχνητή Νοημοσύνη (μέσος όρος ΕΕ: 8%).

Ωστόσο, ο τομέας των ψηφιακών τεχνολογιών είναι ένας από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ρυθμούς ανάπτυξης από τους υψηλότερους στην χώρα (6,1% την περίοδο  2017 – 2021 σε όρους σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης – CAGR),  γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει τη συμβολή της Ελλάδας στην Ψηφιακή Δεκαετία.

Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

Η Ελλάδα, όπως αναφέρει η Κομισιόν, συνεχίζει να εφαρμόζει τη φιλόδοξη στρατηγική της για την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, σημειώνοντας αξιοσημείωτη πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας. Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο σχεδόν σε όλους τους δείκτες που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, με το ποσοστό των ενεργών χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (81%) είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (74%).

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Ελλάδα  εξακολουθεί να σημειώνει βαθμολογία κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. για τους δύο δείκτες που μετρούν τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις. Στις Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για πολίτες, η Ελλάδα βαθμολογείται με 65 (αύξηση 13 μονάδων από το προηγούμενο έτος), ενώ στις ψηφιακές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, η βαθμολογία είναι 74 (αύξηση 26 μονάδων από το προηγούμενο έτος). Η βαθμολογία για τις δημόσιες υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω διεπαφών φιλικών προς κινητά, αυξήθηκε μεν στο 85, αλλά παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (93). Σε επίπεδο πρόσβασης σε αρχεία ηλεκτρονικής υγείας, η Ελλάδα σημείωσε χαμηλότερη βαθμολογία από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (61 έναντι 72).

«Η Ελλάδα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Η ανάπτυξη των σημαντικών επενδύσεων, που προορίζονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν στο άμεσο μέλλον» καταλήγει η Κομισιόν.

close menu