Προϊόντα-Υπηρεσίες

Εlectronet: Σημαντική αύξηση μεγεθών το 2021- Διανομή μερίσματος ύψους 185 χιλ. ευρώ

Στις 26 Ιουνίου έλαβε χώρα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Electronet AE κατά την οποία οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι, ο κύκλος εργασίας το 2021 αυξήθηκε κατά 35% σε σχέση με το 2020, ξεπερνώντας τα 73 εκ ευρώ. Παράλληλα, τα κέρδη ξεπέρασαν το 1 εκ ευρώ προ φόρων, δηλαδή περισσότερο από 100% αύξηση, από το 2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 185 χιλ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα προσέγγισαν τα 4,5 εκ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η Electronet αποπλήρωσε το σύνολο του δανεισμού της (2.1 εκατ. ευρώ), ο οποίος τώρα είναι μηδενικός. Η Καθαρή Θέση της ξεπέρασε τα 8,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να αντιστοιχούν στο 58% του Παθητικού.

Ο αριθμός των καταστημάτων της Electronet ανέρχεται στα 76 και το 2021 συμπλήρωσε και εόρτασε μαζί με τους συνεργάτες και πελάτες της 25 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας.

Επιπρόσθετα, κατά τις εκλογές που έλαβαν χώρα, επανεξελέγη το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ως αναγνώριση του έργου του και προστέθηκε ακόμα ένα μέλος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο σε πέντε.

Το 2022 εκτός από τις πολύ μεγάλες προκλήσεις φέρνει και μεγάλες ευκαιρίες για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Electronet. Αρχικά, με το πρόγραμμα της Ψηφιακής Μέριμνας ΙΙ που αφορά στην επιδότηση εξοπλισμού για τους εκπαιδευτικούς και επιπλέον με το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» που προωθεί την αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών, με νέες, φιλικότερες προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικότερες συσκευές. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά και στα 2 προγράμματα, παραμένοντας πιστή στις αρχές της για βιωσιμότερο μέλλον.

close menu