Τηλεπικοινωνίες

Εκπαιδευτικά εργαστήρια του Ιδρύματος Vodafone στη Νάξο

Το Ίδρυμα Vodafone, μέσω του προγράμματος Generation Next, συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Amazon «Naxos, Smart Island», με στόχο την ανάδειξη της σημασίας των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν στο διάστημα 18 έως 20 Νοεμβρίου 2022, δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Νάξου. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Σχολείου Βίβλου Νάξου, όπου οι 17 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν έλαβαν γνώση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο για τις δεξιότητες και τα πλεονεκτήματα της STEM εκπαίδευσης, στοχεύοντας αφενός στην επίλυση τοπικών προβλημάτων και αφετέρου στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας για όλους.

Η αξία και η τεχνική της ψηφιακής αφήγησης ιστοριών -Digital Storytelling- ήταν το κεντρικό θέμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στοχεύοντας στη δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ κειμένων και στοιχείων, η θεματική εστίασε στη σωστή χρήση των ψηφιακών εργαλείων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να προχωρήσουν στην καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση εννοιών, καταστάσεων και πεδίων «ζωντανεύοντας» μια αφήγηση. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες δούλεψαν σε ομάδες και εστιάζοντας στο νησί της Νάξου, δημιούργησαν ιστορίες, οι οποίες αποδόθηκαν ψηφιακά.

Εφαρμογή για τα πολιτισμικά στοιχεία της Νάξου
Το εργαστήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εστίασε στην εκμάθηση του προγραμματισμού και την απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τη δημιουργία εφαρμογής για κινητά μέσω του ανοικτού λογισμικού App Inventor. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να δώσει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να εισαχθούν στον κόσμο του App Development, μαθαίνοντας τις βασικές λειτουργίες του App Inventor και δημιουργώντας τις πρώτες τους απλές εφαρμογές για το κινητό. Οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν μια εφαρμογή που αναδεικνύει τόσο ιστορικά όσο και γαστρονομικά, πολιτισμικά στοιχεία της Νάξου.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη Ιδρύματος Vodafone δήλωσε σχετικά: «Όλοι εμείς στο Ίδρυμα Vodafone, είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία ‘’Naxos, Smart Island’’. Τα δύο αυτά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στο νησί στο πλαίσιο του προγράμματος Generation Next, συνδυάζουν τη βιωματική μάθηση, τη διαθεματική προσέγγιση, την εργασία σε ομάδες με κεντρικό εργαλείο τους την τεχνολογία. Ξεκινώντας από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, βασικό στόχος μας είναι η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακά εργαλεία, ενδυναμώνοντας παράλληλα δεξιότητες όπως είναι η επίλυση προβλήματος, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη».

Το Ίδρυμα Vodafone συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια προσφοράς και δραστηριοποίησης στην Ελλάδα, υλοποιώντας στον τομέα της εκπαίδευσης προγράμματα που ενισχύουν τις δεξιότητες της νέας γενιάς. Το Generation Next υλοποιείται από το 2017, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής και μέχρι σήμερα μετρά περισσότερους από 95.000 ωφελούμενους.

close menu