Επιχειρήσεις

egg-enter•grοw•go | 10 χρόνια ΜΠΡΟΣΤΑ για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Προκήρυξη 10ου κύκλου Προγράμματος

Με την έναρξη του νέου κύκλου της πλατφόρμας egg Start-Up, το egg – enter•grοw•go εισέρχεται δυναμικά στο δέκατο (10ο) χρόνο παρουσίας του στην ελληνική start-up σκηνή, διευρύνοντας περαιτέρω το αποτύπωμά του ως το πλέον αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα.

Το egg, που σχεδίασε και υλοποιεί η Eurobank, σε συνεργασία με το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, από το 2013, για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, στηρίζει πολυδιάστατα τους συμμετέχοντες που αναζητούν χρηματοδότηση, εξωστρέφεια και επιχειρηματική δικτύωση, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτελεσματική διασύνδεση της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας στη χώρα. Στο 10ο κύκλο, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη σύγχρονη δομή του, το egg αναβαθμίζει και εντατικοποιεί την καθοδήγηση των επιχειρηματικών ομάδων που θα ενταχθούν, επιδιώκοντας την επιτάχυνση υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Καθοριστικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους συμμετέχοντες είναι η υπαγωγή τους, αναλόγως του σταδίου ωριμότητας/ετοιμότητας του επιχειρηματικού τους σχεδίου, σε κατάλληλες ροές επιχειρηματικής επιτάχυνσης (business acceleration cohorts), εντός της πλατφόρμας egg Start-Up, με αντίστοιχα προσαρμοσμένα επιχειρηματικά ορόσημα (milestones) και συμβουλευτική παρακολούθηση στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι πραγματικές τους ανάγκες και να επιδιώξουν συνέργειες με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος», ενισχύοντας τις πιθανότητες χρηματοδότησης.

Ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου Eurobank και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του egg, κ. Μιχάλης Βλασταράκης, δήλωσε σχετικά: «Βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας διαρκώς τις δομές και τις υπηρεσίες του, το egg εισέρχεται στο δέκατο χρόνο λειτουργίας του. Συμβάλλοντας στη διεύρυνση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτόμων επιχειρήσεων, έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερους από 1.000 επιχειρηματίες, ενώ έχει συμβάλλει στη δημιουργία 150 εταιρειών. Η Eurobank, πρωτοπόρος και στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, αντιμετωπίζει ως προτεραιότητα την εξέλιξη της καινοτομίας με βάση τα διεθνή πρότυπα. Επενδύουμε στο egg και στηρίζουμε κάθε δυναμική πρωτοβουλία ανάπτυξης που αναπτύσσεται και μέσω της Πολιτείας, όπως είναι η σύσταση του Συνεργατικού Σχήματος Καινοτομίας στους Τομείς Τουρισμού & Πολιτισμού για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος.».

Στο 10ο κύκλο ενισχύονται περαιτέρω δυναμικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής του egg, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται, μεταπανδημικά, στην οικονομία.

 • Επιχειρηματικές ομάδες που αποτελούν καινοτόμες επιχειρήσεις, ήδη εγγεγραμμένες επιτυχώς στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στην πλατφόρμα Start-Up και, εφόσον προκριθούν επιτυχώς από την Α΄ Φάση της αξιολόγησης (έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων – πληρότητας φακέλου υποψηφιότητας), να προκριθούν απευθείας στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης.
 • Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλα τα επιχειρηματικά σχέδια, εφόσον κριθεί πως πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς. Ενθαρρύνονται, ωστόσο, ιδιαίτερα, επιχειρηματικά σχέδια σε ανταγωνιστικούς κλάδους, όπως, οι τεχνολογίες 5G, ολοκληρωμένες λύσεις στα πρότυπα ESG (Environmental, Social, corporate Governance) αλλά και σχέδια που αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών σε τομείς όπως, Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data, Κυβερνοασφάλεια, Τουριστικές Τεχνολογίες & Σύγχρονες Υπηρεσίες, Fintech, Ρομποτική, Εικονική / Επαυξημένη Πραγματικότητα, Βιομηχανία 4.0, Βιοτεχνολογία, Ιατρικές Τεχνολογίες και Μέθοδοι, Αγροτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Ενέργεια, Εκπαίδευση – Σύγχρονες Μέθοδοι και Εργαλεία κ.ά. καθώς και επιχειρηματικά σχέδια από σχήματα που ενδυναμώνουν έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
 • Παρέχεται δέσμη χρηματοδοτικών επιλογών για την αξιοποίηση διαφορετικών καναλιών χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης εταιρείας-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου):
  • Δυνατότητα μικροχρηματοδότησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI και σε
   συνεργασία με την AFI (Action Finance Initiative) στα στάδια «εκκόλαψης» εντός egg.
  • Δυνατότητα για δάνεια κεφαλαίου κίνησης που έχουν σκοπό την βελτίωση της ρευστότητας της
   εταιρείας, καθώς και δανείων που περιλαμβάνουν δάνεια εγκατάστασης και δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.
  • Δυνατότητα διασύνδεσης για πρόσβαση σε άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών
   συμμετοχών για τις εταιρείες που έχουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και καινοτόμο ιδέα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, μέσα από δικτύωση και υποστήριξή τους κατά την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών σε ενεργά Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ), στρατηγικούς επενδυτές ή άλλους συνεργάτες ή/και εκπροσώπους επενδυτικών οργανισμών.
 • Ενισχύεται το Πρόγραμμα Εξωστρέφειας για τις επιχειρηματικές ομάδες που θα ενταχθούν, μέσω επιχειρηματικών αποστολών, σε προηγμένα οικοσυστήματα καινοτομίας του εξωτερικού, καθώς επίσης μέσω δράσεων διασύνδεσής τους με την πραγματική οικονομία με την ενεργοποίηση του πυλώνα επιχειρηματικής δικτύωσης με αναγνωρισμένους εγχώριους και διεθνείς φορείς.

Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στο egg – enter•grow•go υποβάλλονται από την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022, στις 12:00, μέχρι την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022 στις 15.00, ενώ το πρώτο Open Day θα διενεργηθεί, διαδικτυακά, την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022, στις 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του egg – enter•grοw•go._

close menu