Έργα - Εγκαταστάσεις

Δύο συμβάσεις ύψους 8,2 εκατ. ευρώ υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

Δύο συμβάσεις έργων υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ, η πρώτη με την Aegean CAE Flight Training, ύψους 4,05 εκατ. ευρώ και η δεύτερη με την Olympic Air Μονοπρόσωπη, ύψους 4,2 εκατ. eυρώ

Δύο συμβάσεις έργων συνολικού ύψους 8.250.000 ευρώ υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ, η πρώτη με την Aegean CAE Flight Training, ύψους 4,05 εκατ. ευρώ και η δεύτερη με την Olympic Air Μονοπρόσωπη, ύψους 4,2 εκατ. eυρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι συμβάσεις έργων έχουν  ως εξής:

  • με την εταιρεία «Aegean CAE Flight Training Α.Ε.», με ποσό σύμβασης 4.050.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και χρόνο αποπεράτωσης εργασιών έως την 09.11.2023. Αντικείμενο της Σύμβασης του έργου είναι το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (T.C.) ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Β56 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
  • με την εταιρεία «OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με ποσό σύμβασης 4.200.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και χρόνο αποπεράτωσης εργασιών έως την 13.10.2023. Αντικείμενο της Σύμβασης του έργου είναι η «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ HANGAR ΚΤΙΡΙΟΥ Β56 ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».
close menu