Συνεντεύξεις

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος: Η ψηφιακή μεταρρύθμιση της χώρας έχει μπει σε ασφαλείς ράγες

Την ανάγκη να ψηφιοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες, τόνισε κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Καινοτομία στη Διακυβέρνηση» μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Delphi Economic Forum, με τους κ.κ. Α. Κοντογεώργη, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης,  Α. Μπαλέρμπα, Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας Υπ. Εσωτερικών, Σ. Ασθενίδη, Δ/ντα Σύμβουλο Κοινωνίας της Πληροφορίας, Π. Δραμαλιώτη, Πρόεδρο Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Ν. Μανιάτη, Γενικό Διευθυντής IBM Ελλάδος και Κύπρου και Θ. Βαριά, Partner COGNITY.

Αναφέροντας βασικά επιτεύγματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως καταγράφτηκαν το τελευταίο διάστημα, ο κ. Αναγνωστόπουλος έθεσε απαραίτητες προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τους. Επεσήμανε την αναγκαιότητα κεντρικού συντονισμού, ταχύτητας και ευελιξίας, μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, για την επιτυχία των ψηφιακών δράσεων. Τις ψηφιακές ανταλλαγές δεδομένων δημόσιων φορέων, τη λεγόμενη Διαλειτουργικότητα, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, χωρίς να προϋποθέτει τη συλλογή και προσκόμιση εγγράφων, ούτε καν ηλεκτρικών (σκαναρισμένων) από την πλευρά του, και πάντα με τη συναίνεση του. Την περαιτέρω προώθηση της ασφάλειας των συναλλαγών, με χρήση πολλαπλών παραγόντων ασφαλείας, πχ με μήνυμα στο κινητό του πολίτη. Την μεγάλη πρόκληση που έχει θέσει η ΕΕ από το 2020, δηλαδή τη Διαλειτουργικότητα σε διευρωπαϊκό επίπεδο για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών στα κράτη-μέλη και τη χρήση υπηρεσιών ή συναλλαγών με τον ίδιο τρόπο. Την ενιαία εικόνα του πολίτη, πχ πλήρες ονοματεπώνυμο, σε όλα τα επιμέρους μητρώα και συστήματα προκειμένου να παρέχονται ολοκληρωμένες ψηφιακές συναλλαγές με άμεσο και αποδοτικό τρόπο.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος, σημείωσε τη σημασία των υποδομών σε δύσκολα έργα, όπως τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, που απαιτούν συντονισμένο σχεδιασμό με απαιτητικές διαδικασίες, προγραμματισμό και υλοποίηση. Οι υποδομές αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μας και δημιουργία καινοτομιών που θα αποτελέσουν case studies παγκοσμίως. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η διαδικασία του εμβολιασμού COVID-19 στη χώρα μας και το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο αναφέρθηκε και από όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση ως βέλτιστη πρακτική και καινοτομία της Ελλάδας, σε σύγκριση με χώρες με σημαντικά ψηφιακά επιτεύγματα. Στην ίδια κατεύθυνση δημιουργήθηκε, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Gov.gr wallet, που επιτρέπει στον πολίτη να φέρει την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης σε ηλεκτρονική μορφή στο κινητό του. Άλλο παράδειγμα που εξελίσσεται διαρκώς, είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση στον ιδιωτικό τομέα και στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία εξασφαλίζει διαφάνεια, διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, γρηγορότερη εκκαθάριση δαπανών και καλύτερη γνώση των οικονομικών στοιχείων.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Αναγνωστόπουλος, στην ίδια κατεύθυνση, δημιουργήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το Gov.gr wallet που επιτρέπει στον πολίτη να φέρει την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης σε ηλεκτρονική μορφή στο κινητό του, ενώ μία άλλη ψηφιακή διαδικασία που εξελίσσεται διαρκώς είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση στον ιδιωτικό τομέα και τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, εξασφαλίζει διαφάνεια, διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, γρηγορότερη εκκαθάριση δαπανών και καλύτερη γνώση των οικονομικών στοιχείων.

Ακόμα, ο κ. Αναγνωστόπουλος μίλησε για την καλή πρακτική του προγραμματισμού ψηφιακού ραντεβού, χωρίς την ανάγκη εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου, ειδικά για όσους πολίτες βρίσκονται σε απόσταση από τις κρατικές υπηρεσίες ή αντιμετωπίζουν δυσκολία μετακίνησης. Σημειώνεται, ότι έχουν ήδη καταγραφεί 305.000 τέτοιων ψηφιακών συναντήσεων μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και πολιτών.

Η πλατφόρμα gov.gr, στην οποία πλέον είναι ενσωματωμένες 1.500 υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, αναφέρθηκε από όλους τους ομιλητές σαν «brand name» που δημιούργησε και με το οποίο καινοτόμησε η Ελλάδα. Η σύμπραξη όλων των φορέων είναι αδιαμφισβήτητη και πολύτιμη και όπως ανέφερε ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων «Απαραίτητη προϋπόθεση όσων πετύχαμε ήταν η Διαλειτουργικότητα ανθρώπων, προκειμένου να έχουμε αποδοτικά αποτελέσματα». Η καινοτομία δεν σχετίζεται μόνο με την ίδια την ψηφιακή υπηρεσία, αλλά και με τις ανθρωποώρες που έχουν εξοικονομηθεί (του δημόσιου υπαλλήλου αλλά και του πολίτη) για παραγωγικότερες διαδικασίες, όπως επίσης και με τον τρόπο που πλέον ο πολίτης αντιλαμβάνεται τη Δημόσια Διοίκηση. Επιτακτική ανάγκη είναι η ψηφιακή ανάπτυξη να συνεχίσει με την ίδια ταχύτητα, από ανθρώπους που ενστερνίζονται το ψηφιακό όραμα.

https://vimeo.com/821753257

Η τοποθέτηση του κ. Αναγνωστόπουλου ξεκινάει στο 04:57:50

close menu