Γενικές Ειδήσεις

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανίκα με αφορμή την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης

Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης με πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας και ικανότητας σε όλα τα παραγωγικά υπουργεία δημιουργεί στους πολίτες και στον επιχειρηματικό κόσμο ρεαλιστικές προσδοκίες ότι θα αναληφθούν χωρίς χρονοτριβή όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, διασφαλίζοντας ότι το σύνολο της κοινωνίας και των επιχειρήσεων συμμετέχουν και απολαμβάνουν τα οφέλη που απορρέουν εξ΄αυτής.

Μέγιστο διακύβευμα στη νέα κυβερνητική θητεία είναι το εύρος και το είδος του «ζωτικού χώρου» που η οικονομική πολιτική θα εξασφαλίσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σηματοδοτώντας το νέο παραγωγικό-αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Η οικοδόμηση της “βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης” στη βάση των κατευθύνσεων της Ε.Ε, που στηρίζεται στους δύο μεγάλους πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης, αποτελεί ένα τιτάνιο έργο, στο οποίο κρίσιμο ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν πολιτικές για την άμβλυνση των ανισοτήτων στην αγορά, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προστασία της κοινωνικής συνοχής.

Τα επιμέρους πεδία πολιτικής που θα κριθεί η κυβέρνηση είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, η διαχείριση και διάχυση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, η μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις, η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, η μείωση του κόστους χρήματος και η προσέλκυση παραγωγικών ξένων επενδύσεων.

Η ΕΣΕΕ και ο εμπορικός κόσμος συγχαίρουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους νέους Υπουργούς. Θα συνεχίσουμε, σε πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας, να συμβάλλουμε με σύγχρονες και τεκμηριωμένες προτάσεις ώστε το ελληνικό εμπόριο να ενισχύσει το ρόλο του ως καταλύτης ανάπτυξης και ευημερίας για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

close menu