Έρευνα & Καινοτομία

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Πρωτοβουλίες και τα Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, που διοργάνωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ στις 14 Φεβρουαρίου 2022, με τίτλο «Πρωτοβουλίες και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας».

Εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι τόσο από την ερευνητική κοινότητα όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο, παρακολούθησαν τα στοιχεία που έδωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δρ Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία, ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, Επικεφαλής Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Δρ Μαρία Μακριδάκη, Επικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ. Κάθε ομιλητής απάντησε σε πλήθος ερωτημάτων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), τόνισε το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα σε θέματα  μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας, ενώ σημείωσε ότι Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, η μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας του ΙΤΕ, συντονίζει σε δράση που αφορά τη δημιουργία και ενδυνάμωση των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας ένα σύνολο δέκα Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Φορέων.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη σημασία της ψήφισης του νέου νόμου για την ίδρυση Τεχνοβλαστών και υποστήριξε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα αναμένει και τον νέο νόμο που θα αφορά τη διαχείριση θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Δρ Χρίστος Δήμας υποστήριξε ότι στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στην χώρα με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προωθεί δράσεις, για την ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την αναβάθμιση των υποδομών όλων των ερευνητικών κέντρων της χώρας, μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη αλλά και πολιτικές που θα δώσουν επιπλέον ώθηση στο οικοσύστημα καινοτομίας.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη σημασία της ψήφισης του νέου νόμου για την ίδρυση Τεχνοβλαστών και υποστήριξε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα αναμένει και τον νέο νόμο που θα αφορά τη διαχείριση θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Δρ Χρίστος Δήμας υποστήριξε ότι στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στην χώρα με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προωθεί δράσεις, για την ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την αναβάθμιση των υποδομών όλων των ερευνητικών κέντρων της χώρας, μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη αλλά και πολιτικές που θα δώσουν επιπλέον ώθηση στο οικοσύστημα καινοτομίας.

Παράλληλα, με το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027, το 20% των συνολικών πόρων θα κατευθυνθεί προς την προώθηση της καινοτομίας και στον έξυπνο οικονομικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Το πρόγραμμα στοχεύει στην συνολική ενδυνάμωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση Τεχνοβλαστών, παρουσίασε με πολλές λεπτομέρειες ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, Επικεφαλής Γραφείου του Υφυπουργού Δρ. Χρίστου Δήμα. Παράλληλα παρουσίασε σημεία από το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» που θα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις σε θέματα Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Δριτσας αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», στο οποίο το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι εθνικό σημείο επαφής, τονίζοντας ότι αποτελεί μοναδική ευκαιρία από την οποία η χώρα μας πρέπει να επωφεληθεί για τη χρηματοδότηση της ερευνητικής και επιχειρηματικής καινοτομίας.

Η Δρ Μαρία Μακριδάκη, Επικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ παρουσίασε από την πλευρά της, τις υπηρεσίες υποστήριξης και αξιοποίησης της ερευνητικής καινοτομίας που προσφέρονται στα ερευνητικά ιδρύματα και στον επιχειρηματικό κόσμο όλης της χώρας από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

close menu