Εκδηλώσεις Teamworks

Digitalizing the Future: Στο Ζάππειο το 26ο “Greek ICT Forum” στις 6 και 7 Μαρτίου 2024

Την νέα 25ετία του εγκαινιάζει στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 6 και 7 Μαρτίου 2024, το Greek ICT Forum, το Συνέδριο-Θεσμός της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών με βασικό θεματικό άξονα: Digitalizing the Future.

Το μακροβιότερο Συνέδριο-Θεσμός της ελληνικής αγοράς ICT/ΤΠΕ θα πλαισιωθεί από σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, συνεδρίων, παρουσιάσεων, συναντήσεων και από την αξιοποίηση των χώρων του Ζαππείου και του Περιστυλίου για τη διοργάνωση Έκθεσης και την απονομή των Βραβείων “ICT Awards”, θεσμού με υπέρ δεκαπενταετή ιστορία.

Το 26ο Greek ICT Forum θα πλαισιωθεί από τις εργασίες του InfoMobility World, της ετήσιας συνάντησης του τομέα της Ψηφιακής Καινοτομίας, η οποία πάνω από οκτώ χρόνια διοργανώνεται με αφορμή την παρουσίαση των πεπραγμένων της παγκόσμιας συνάντησης του Mobile World Congress, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί λίγες ημέρες πριν, αλλά και της ελληνικής αποστολής.

Το Greek ICT Forum αποτελεί το σημείο αναφοράς της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών επί 25 χρόνια και η νέα οργανωτική δομή του δίνει πολύπλευρες δυνατότητες για την διευρυμένη ανάδειξη και διάχυση των ψηφιακών και καινοτομικών επιτευγμάτων στην ελληνική κοινωνία και επιχειρηματική κοινότητα.

close menu