Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για τηλεργασία στο Δημόσιο με έλεγχο απόδοσης από την ΚτΠ

Σε διαγωνισμό για την επιλογή οικονομικού φορέα μέσω του οποίου θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την τηλεργασία στο Δημόσιο προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το έργο “Υπηρεσίες προσαρμογής εργαλείων και εφαρμογών για την υποστήριξη της τηλεργασίας στον χώρο της δημόσιας διοίκησης” εκτιμώμενης αξίας 2,18 εκατ. ευρώ αφορά στην υλοποίηση Πιλοτικών Ενεργειών που σχετίζονται με την Τηλεργασία σε συγκεκριμένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα είναι αντιπροσωπευτικοί σε επίπεδο αρμοδιοτήτων στην ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης πχ Υπουργείο, Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητη Αρχή κλπ.

Στο πλαίσιο των Πιλοτικών Ενεργειών θα υλοποιηθούν επιχειρησιακά σενάρια υποστήριξης της Τηλεργασίας στους επιλεγμένους φορείς με τη χρήση μιας σειράς εργαλείων με πολλαπλή στόχευση:

  • Την εφαρμογή αυτών των επιχειρησιακών σεναρίων με την χρήση πληροφοριακών εργαλείων στην κανονική λειτουργία των επιλεγμένων φορέων.
  • Την ανάδειξη των σεναρίων αυτών σε επαναλήψιμες καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με τη χρήση των ίδιων ή/και παρόμοιων πληροφοριακών εργαλείων, με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην Πιλοτική Εφαρμογή.
  • Επιλεγμένες λειτουργικότητες όπως ιδίως η καταγραφή της ανθρωποπροσπάθειας των στελεχών που είναι σε τηλεργασία θα μπορούν να έχουν καθολική εφαρμογή με βάση τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της Πιλοτικής εφαρμογής.

,Για να γίνουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ολοκληρωθούν σημαντικές ενέργειες όπως η ενεργοποίηση εφαρμογών για outlook, περιβάλλοντα Τηλεδιασκέψεων και Τηλεσυνεργασίας, προγράμματα υπολογιστών και κ.α.

Τα εργαλεία στη λειτουργικότητα των οποίων θα στηρίζονται και θα αφορούν τα σενάρια που θα αναπτυχθούν αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Εργαλεία Συνεργασίας (Collaboration Tools)
  2. Εργαλεία Σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων, αναθέσεων εργασιών
  3. Περιβάλλοντα Τηλεδιασκέψεων και Τηλεσυνεργασίας
  4. Εξειδικευμένα περιβάλλοντα Εικονικής Υποδομής Περιβάλλοντος Εργασίας (VDI)

Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα είναι διαθέσιμα προς ανάκτηση από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε εξειδικευμένο δικτυακό τόπο που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του Έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

close menu