Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 37,2 εκατ. ευρώ του ΟΔΑΠ για ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού

Στην διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών διαδραστικών υπηρεσιών και περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και ιστορικούς τόπους, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και ανοιχτών συστημάτων προκήρυξε ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Το έργο, προϋπολογισμού 37,2 εκατ. ευρώ, αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό και στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Οργανισμού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, το έργο, εκτός των άλλων συνίσταται στην υλοποίηση νέου κεντρικού συστήματος διαχείρισης πωλήσεων εισιτηρίων και υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της κάρτας μέλους) και περιφερειακού εξοπλισμού για 101 Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσεία.

Ακόμα, αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής για την κάρτα μέλους (Hellenic Heritage Web App) και στο νέο σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Επίσης στο έργο συμπεριλαμβάνεται σύστημα καταμέτρησης εισερχομένων/ εξερχομένων, ανάπτυξη εφαρμογής και περιεχομένου Ψηφιακού Ξεναγού με ενσωματωμένη λειτουργία αποστολής ηλεκτρονικού αναμνηστικού και Ψηφιακή Εφαρμογή Ξενάγησης επαυξημένης πραγματικότητας.

TAGS:

close menu