Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Διαγωνισμός 3,2 εκατ. ευρώ για ψηφιακό μετασχηματισμό από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, προχώρησε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το έργο Δημιουργία του DigiWest – Κόμβος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων», συνολικής αξίας 3,2 εκατ. ευρώ, αφορά στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία και τις διαδικασίες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της πράξης θα παρασχεθούν οριζόντιες υπηρεσίες προς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω της διάχυσης δράσεων άμεσης χρηματοδότησης της ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους

close menu