Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 2,9 εκατ. ευρώ για τον “έξυπνο” δήμο Αχαρνών

Στην διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για “Δράσεις Έξυπνης Πόλης” προχώρησε ο δήμος Αχαρνών. Ο διαγωνισμός με προϋπολογισμό 2,9 εκατ. ευρώ αφορά στην δημιουργία ενός ευφυούς μηχανισμού που να τροφοδοτείται από δεδομένα της τρέχουσας λειτουργίας της πόλης.

Στοχος είναι αυτό να επιτευχθεί μέσω έξυπνων συστημάτων, όπως οι Έξυπνες Στάσεις, οι Έξυπνες Διαβάσεις Πεζών, το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών Εισιτηρίων, το Ευφυές σύστημα διαχείρισης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, το Έξυπνο σύστημα άρδευσης δημοτικών πάρκων, το Έξυπνο σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης περιβαλλοντικών παραμέτρων και θορύβου με αισθητήρες, το έξυπνο ηλιακό δέντρο, η Κεντρική Πύλη Αλληλεπίδρασης για Πολίτες και Επιχειρήσεις με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, το Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης, η επίσημη Υπηρεσία Οδολογίου με χρήση GIS, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδέσποτων και Δεσποζόμενων Ζώων και η Πλατφόρμα αποτροπής κυβερνοεπιθέσεων και διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων για τους χρήστες (350) του Δήμου θα αυτοματοποιήσουν την λειτουργία του Δήμου όπως και θα δημιουργήσουν συνθήκες ευημερίας με χρήση καινοτόμων εφαρμογών.

Ως έξυπνη πόλη, ο δήμος Αχαρνών θα είναι ένας τόπος όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θαγίνουν πιο αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών,προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.

Έργα - Διαγωνισμοί

close menu