Έργα - Εγκαταστάσεις

Διαγωνισμός 19,5 εκατ. για μετασχηματισμό Πληροφοριακών Συστημάτων του υπ. Εργασίας

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Ενιαία ροή δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ», προϋπολογισμού 19,5 εκατ. ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο μετασχηματισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου σε ένα ενιαίο – ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας με την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών, καθώς και την αποκατάσταση ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης στα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με ομογενοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής δύο επιμέρους αντικείμενα:

  • Ομογενοποίηση κωδικολογίων και αποκατάσταση ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης: Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η αποκατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο συστημάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση των στοιχείων των ΑΠΔ και η υποβολή αυτών μέσω του ΠΣ Εργάνη, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, θα προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή και αξιοπιστία στα υποβαλλόμενα στοιχεία, θα επιτρέψει την ομογενοποίηση και άμεση αντιπαραβολή των δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης και -τελικά θα βοηθήσει σημαντικά στην πάταξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.
  • Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ: Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν πέντε έτη λειτουργίας, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κρίνεται ότι χρήζει σημαντικών αναβαθμίσεων και ο βασικός στόχος είναι η μεταφορά του στο περιβάλλον του G-cloud της ΓΓΠΣΔΔ. Επίσης, η βασική πηγή δεδομένων για τη στόχευση των ελέγχων είναι τα πρωτογενή στοιχεία του ΠΣ Εργάνη.
close menu