Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 150,8 εκατ. ευρω για την ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών

Έναν ανάδοχο, που θα υπογράψει συμφωνία – πλαίσιο συνολικού ύψους 226,1 εκατ. ευρώ μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης, θα έχει ο διαγωνισμός που προωθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για την ψηφιοποίηση του χάρτινου αρχείου των οικοδομικών αδειών σε ολόκληρη τη χώρα.

Το αρχικό ύψος της σύμβασης, αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση του φυσικού αντικειμένου, φτάνει τα 150,8 εκατ. ευρώ και θα αφορά περίπου 48 εκατομμύρια σελίδες.

Το τεύχος του μεγάλου διαγωνισμού που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, εν μέσω αντιδράσεων, προβλέπει πως η διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου ορίζεται έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της και κατά ανώτατο διάστημα τα τέσσερα χρόνια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η ψηφιοποίηση αφορά την περίοδο μέχρι το Νοέμβριο του 2018 αφού από τότε όλες οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όλα τα σχέδια, μελέτες δικαιολογητικά και διοικητικές πράξεις τηρούνται ψηφιακά στο σύστημα e-Άδειες του οποίου πάροχος είναι το ΤΕΕ. Επίσης στο σύστημα καταγραφής των αυθαιρέτων, που επίσης τηρεί το ΤΕΕ, έχουν τεκμηριωθεί ηλεκτρονικά περισσότερα από ένα εκατομμύριο αυθαίρετες κατασκευές. Το επιμελητήριο έχει αναλάβει να προχωρήσει και το διαγωνισμό για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη στον οποίο υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά.

Το φυσικό αρχείο των πολεοδομιών περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος φακέλων των οποίων η φύλαξη, η αναζήτηση εγγράφων από πολίτες και μηχανικούς κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ανά έτος. Με το νέο έργο επιδιώκεται η ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας. Στο έργο δεν συμπεριλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Δόμησης του Δήμου Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, του Δήμου Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης, του πολεοδομικού ιστού των μητροπολιτικών Δήμων στην Περιφέρεια Αττικής, του Δήμου Πάτρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Καλαμαριάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ψηφιοποίηση του αρχείου των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο του Έργου του Ψηφιακού Χάρτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από την απογραφή του 2011 τα κτίρια στους Δήμους όλων των Περιφερειών της Ελληνικής Επικράτειας, ανέρχονται σε 4.100.000 περίπου και επομένως αναμένεται ο αριθμός των κτιρίων και των πολεοδομικών αδειών προς ψηφιοποίηση να είναι περίπου 3.500.000, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνει μέρος της στο πλαίσιο του έργου του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Στο τεύχος του διαγωνισμού προβλέπεται ανώτερο κόστος για κάθε μία σελίδα μεγέθους Α0 τα 2,2 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) και για κάθε σελίδα μεγέθους Α3 τα 0,6 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ανάδοχος θα είναι αυτός που θα προσφέρει το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το ανώτερο τίμημα.

Ο ανάδοχος δεν αναλαμβάνει μόνο την ψηφιοποίηση αλλά και την πλήρη γεωχωρική τεκμηρίωση, για την αξιοποίηση και έλεγχο της εκμετάλλευσής τους και ενδεικτικά 3.500.000 κτιρίων, για την χωρική αναφορά των φακέλων αδειών δόμησης. Λόγω της ιδιομορφίας των περιοχών που θα καλύψουν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, συμπεριλαμβάνοντας και περιοχές εκτός οργανωμένου πολεοδομικού ιστού, η διαδικασία Γεωκωδικοποίησης των Αδειών Δόμησης, απαιτεί εξαιρετική προσοχή και θα χρειαστεί σε αρκετές περιοχές επίγειους ελέγχους και στενή συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων.

close menu