Εκδηλώσεις

Δεν επηρεάζεται από το lockdown η διεξαγωγή του 10ου Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, e-Government Forum, στις 10, 11 και 12 Νοεμβρίου

Κανονικά θα διεξαχθεί  την Τρίτη 10, Τετάρτη 11 και Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 το 10ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης eGovernment Forum με κύριο θεματικό άξονα: «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα εν μέσω COVID-19», καθώς δεν επηρεάζεται από τους περιορισμούς του lockdown.

Το ετήσιο Συνέδριο e-Government Forum βρίσκεται στην δέκατη διοργάνωσή του. Είναι το μοναδικό Συνέδριο στην Ελλάδα, το οποίο συστηματικά καταγράφει, αναλύει και παρουσιάζει τις θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο ψηφιακό χώρο για τον οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, που είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η θεματολογία του 10oυ e-Government Forum 2020 επικεντρώνεται στα εξής:

  Οι κρίσιμες εξελίξεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πως αυτές υποστηρίζουν τις αλλαγές και τον μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.
Ποιες είναι οι βασικές δομικές διοικητικές αλλαγές, που καλούνται να υποστηρίξουν οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και τα έργα Πληροφορικής.
Ποιες είναι οι κύριες εξελίξεις στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας και η μέχρι σήμερα πορεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στον Δημόσιο τομέα.
Τι μπορούν να φέρουν οι νέοι τομείς εφαρμογών BlockChain, ΙοΤ, Μobile, Τεχνητής Νοημοσύνης και του Cloud στην περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα.
Πως εξελίσσονται οι κλασσικοί τεχνολογικοί τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών όπως π.χ η κλασική εκτύπωση και η αποθήκευση δεδομένων.
Επιτυχημένες υλοποιήσεις ( CaseStudies ) και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχών λύσεων σε ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Δράσεις, Υλοποιήσεις και Έργα σε «κάθετους» τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Φορολογία, Δικαιοσύνη κ.λπ).
Καταγραφή των μεταβολών και των αλλαγών που επιφέρουν άμεσες υλοποιήσει έργων όπως π.χη αξιοποίηση ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονικήμεταφορά εγγράφων.
Διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και εξέλιξης των Πληροφορικών Συστημάτων στον Δημόσιο τομέα, της αξιολόγησης και βελτίωσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Σημειωτέον ότι το 10ο e-Government Forum 2020 διοργανώνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά και ως θεματική και διακριτή συνεδριακή ενότητα διεξάγεται στις 11 Νοεμβρίου το 10ο Digital Health Care με ανάλογο θεματολόγιο.

 Ε Δ Ω  δηλώστε την συμμετοχή σας [Είναι δωρέαν] και

και

 Ε Δ Ω  δείτε τις θεματικές ενότητες και την ψηφιακή Εκθεση Greek ICT Expo

close menu