Στελέχη

CEO Clubs Greece: Kαινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επίδοξα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων

Δυναμικά συνεχίζει το έργο της η Σχολή Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του CEO Clubs Greece, αυτή τη φορά εισάγοντας ένα νέο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να καλλιεργήσει τις απαραίτητες ικανότητες σε μέλη ή επίδοξα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων πάνω σε θέματα εταιρικής φήμης, υπευθυνότητας και δημοσίων σχέσεων.

Το Board Reputation, Responsibility and Public Relations Programme θα λάβει χώρα στις 2-4 Οκτωβρίου και, όπως όλα τα προγράμματα της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής, θα διαρκέσει 2,5 ημέρες συνδυάζοντας τόσο ακαδημαϊκές όσο και πρακτικές αναλύσεις με case studies από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά, και θα συνοδεύεται από πιστοποίηση.

Ο ρόλος ενός Διοικητικού Συμβουλίου στην προστασία και ενίσχυση της φήμης μίας εταιρίας συχνά υποτιμάται, παρά το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο η αγορά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν έναν οργανισμό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιβίωση και ανάπτυξη του οργανισμού αυτού. Το Board Reputation, Responsibility and Public Relations Programme έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, εστιάζοντας την προσοχή των συμμετεχόντων στην ευθύνη ενός Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στη συγκρότηση στρατηγικής διαμόρφωσης και προστασίας της εταιρικής φήμης, και τη συνεργασία του ΔΣ με τους διευθύνοντες συμβούλους οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν τη στρατηγική αυτή. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στην χρήση των διαθέσιμων εργαλείων δημοσίων σχέσεων για την περαιτέρω διαμόρφωση, συντήρηση, και προστασία της εταιρικής φήμης, ιδιαίτερα υπό το βάρος εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων.

Συντονιστές του προγράμματος είναι η κα Nada Kakabadse, καθηγήτρια Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Δεοντολογίας στο Henley Business School και κ. Andrew Kakabadse, καθηγητής Διακυβέρνησης και Ηγεσίας στο Henley Business School, Πρόεδρος του Henley Directors’ Forum, και επίτιμος καθηγητής στο Cranfield University. Οι δύο καθηγητές θα διαμορφώσουν και θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο των δύο πρώτων εκπαιδευτικών ημερών, μελετώντας θέματα εταιρικής ταυτότητας, χαρτογράφησης εταιρικής φήμης, εμπιστοσύνης, και δεοντολογικών διαβουλεύσεων, αναλύοντας μοντέλα μέτρησης της εταιρικής φήμης, και εξετάζοντας τον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης και των ESG ως κινητήριες δυνάμεις των αλλαγών που απαιτούνται.

Την τρίτη μέρα οι κ.κ. Μιχάλης Οικονομάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πέτρος Πετρόπουλος και Practitioner Chairman του προγράμματος και Δημήτρης Μιχόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mullenlowe Athens θα μεταφέρουν την εφαρμογή της θεωρίας στην Ελληνική πραγματικότητα, μοιραζόμενοι με τους συμμετέχοντες εμπειρίες εμπνευσμένες από την τοπική αγορά και την προσωπική τους επαγγελματική πορεία.

Τα προγράμματα

Υπενθυμίζεται ότι η Σχολή Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) είναι η πιο πρόσφατη πρωτοπόρος πρωτοβουλία του CEO Clubs Greece και αποτελεί μία μοναδική, για την Ελλάδα, εκπαιδευτική πλατφόρμα με σκοπό τη δημιουργία σειράς προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs. Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται με πιστοποίηση, αποκλειστικά στα μέλη του Club, κινούνται γύρω από την ευρύτερη θεματική της πρακτικής της ηγεσίας, και συνδυάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και έρευνα με πρακτικές γνώσεις και εφαρμογές από την τοπική αγορά. Όπως φαίνεται και από την δομή του προγράμματος Board Reputation, Responsibility and Public Relations, ομιλητές και εμπειρογνώμονες παγκοσμίου εμβέλειας πλαισιώνονται από κορυφαίους Έλληνες CEOs που λειτουργούν ως visiting practitioners και μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους από τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας.

«Η συνεχής εξέλιξη της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του Club μας, και ο ενθουσιασμός με τον οποίο τα μέλη μας έχουν αγκαλιάσει και υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες μας αυτές με κάνουν πραγματικά υπερήφανη,» δηλώνει η κα Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρυτής και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Το νέο μας πρόγραμμα Board Reputation, Responsibility and Public Relations όχι μόνο καλεί τους Έλληνες CEOs να εστιάσουν σε θέματα εταιρικής φήμης αλλά κυρίως υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας ως Club να αφουγκραζόμαστε τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, ώστε να προσφέρουμε έγκαιρα στα μέλη μας την υποστήριξη που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών μας».

close menu