Έργα - Εγκαταστάσεις

Byte και 01 Solutions Hellas ανέλαβαν το έργο HRMS της ΚτΠ

Στην κοινοπραξία των εταιρειών Byte και 01 Solutions Hellas κατοχύρωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας τον διαγωνισμό για την λειτουργία συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (HRMS) έναντι 6,2 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ – χωρίς να περιλαμβάνεται το δικαίωμα της προαίρεσης.

Το HRMS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μία διαδικτυακή πλατφόρμα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και θα παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, υλοποίησης, εφαρμογής και λειτουργίας συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Το σύνολο των υπηρεσιών του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που θα αναπτυχθεί, θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Το HRMS, υπό τη διαχείριση του υπουργείου Εσωτερικών θα συλλέγει, θα διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του Δημοσίου και θα επεξεργάζεται τα
δεδομένα περίπου 3.537 φορέων και 9.131 διαχειριστών. Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών «01 Solutions Hellas – Byte», «SingularLogic – Profile – Q&R», η Cosmos Business Systems και ο ΟΤΕ.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Στο αντικείμενο του έργου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η καταγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, το μητρώο υπαλλήλων, τα ψηφιακά οργανογράμματα, η διαχείριση προσλήψεων, αδειών και ωραρίου του προσωπικού, οι προαγωγές και επιλογές προϊσταμένων, οι πειθαρχικές διαδικασίες, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Επιχειρήσεις

close menu