Χρηματιστήριο

Βασιλική Λαζαράκου: Όλο και πιο ελκυστικός για τους επενδυτές ο κλάδος του ESG

Την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στον κλάδο του ESG αλλά και τις επερχόμενες εξελίξεις στους κανονισμούς ανέλυσε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, κατά την ομιλία της στο ESG Conference που διοργάνωσε η CLEON Conferences & Communications.

«Η μετάβαση στη βιωσιμότητα και η επένδυση στην καινοτομία θα ωφελήσει σίγουρα τις εταιρείες μακροπρόθεσμα, θα τις καταστήσει πιο ανταγωνιστικές παρά την πρόκληση του κόστους», είπε η πρόεδρος.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Επιτροπή πρόκειται να θεσπίσει εναρμονισμένους κανόνες για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους συμβούλους της αγοράς. Οι κανονισμοί αυτοί θα στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας και θα αφορούν την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις διαδικασίες και την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

«Πρόκειται για μια πρόκληση τόσο από ρεαλιστική όσο και από κανονιστική άποψη. Ο στόχος της πράσινης ανάπτυξης πρέπει να συμβαδίζει με την κατάλληλη ρύθμιση και την ορθή εφαρμογή της», είπε.

Ποιες αλλαγές έρχονται στις ρυθμίσεις ESG
Μιλώντας για τις επερχόμενες αλλαγές στις ρυθμιστικές διατάξεις, η κ. Λαζαράκου ανέφερε ότι η συζήτηση κινείται γύρω από τις νέες ρυθμίσεις στοχεύει σε έναν πληρέστερο ορισμό του greenwashing.

Επιπλέον τόνισε τη σημασία της ενσωμάτωσης των κριτήριων ESG στη στρατηγική των εταιρειών καθώς επίσης και την σημασία της γνωστοποίησης. Όπως αναφέρει η ακριβής και ολοκληρωμένη γνωστοποίηση που πρέπει να παρέχουν οι εταιρείες είναι σημαντική για να να διασφαλίζεται ότι πράγματι συμμορφώνονται με τις προσδοκίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους. Ανέφερε επίσης ότι όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, η Ελλάδα έχει προσαρμοστεί πολύ καλά.

«Επί του παρόντος, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πληροφορίες μόνο για δύο από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζει το Ευρωπαϊκό taxonomy, αλλά θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τους άλλους τέσσερεις το επόμενο έτος», είπε.

Υπάρχει επίσης μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με ένα πλαίσιο για τους παρόχους δεδομένων και τις εταιρείες αξιολόγησης ESG. «Το ισχύον πλαίσιο αναθεωρείται για να ενσωματώσει τους παράγοντες που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο και υπάρχουν επίσης συζητήσεις σχετικά με έναν ειδικό κανονισμό εταιρικής διακυβέρνησης και διατάξεις σχετικά με την προστασία των επενδυτών, την κεφαλαιακή επάρκεια και τους κανόνες για τα stress tests».

Αυξανόμενη ροή κεφαλαίων σε επενδύσεις ESG
Όλο και πιο ελκυστικές φαίνονται να είναι για τους επενδυτές οι επενδύσεις ESG και ιδιαίτερα τα πράσινα ομόλογα. Όπως εξηγεί η κ. Λαζαράκου το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα αμοιβαία κεφάλαια ESG φαίνεται να αυξάνεται δραματικά, ενώ παράλληλα παρατηρείται ένα σχετικό κύμα εκροών από τα μη ESG κεφάλαια ακόμη και αν αυτά έχουν καλύτερες αποδόσεις.

Ειδικότερα, για το διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2021 παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 30% στο ποσοστό των Ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων σε προϊόντα ESG. Παρόμοια τάση παρατηρείται και για τα πράσινα ομόλογα με έμφαση στα ομόλογα με ρήτρα βιωσιμότητας. Ειδικότερα οι εκδόσεις σε αυτά κυμαίνονται κοντά στα 68 δις. ευρώ για το διάστημα των πρώτων εννέα μηνών του 2021 ενώ έφταναν μόλις μερικά εκατομμύρια το 2020. «Αυτό επιβεβαιώνει ότι η τάση για επενδύσεις σε αυτά τα προϊόντα είναι υπαρκτή», αναφέρει η κ. Λαζαράκου.

Το φαινόμενο αυτό δεν σχετίζεται τόσο πολύ με την αποδοτικότητα, διότι «μερικές φορές οι αποδόσεις των μη ESG αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να είναι μερικές φορές μεγαλύτερες», είπε.

close menu