Επιχειρήσεις

Από 28 Ιουνίου η διανομή μερίσματος της Quest

Τη διανομή αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων €0,30 ανά μετοχή  (μικτό ποσό), € 0,285  (Καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%), εξαιρουμένων  των  54.664  ιδίων μετοχών που κατέχει η ίδια η εταιρεία αποφάσισε η Γ.Σ. των μετόχων της Quest Συμμετοχών, η οποία συνήλθε την Παρασκευή.

Από  την  Τετάρτη  23  Ιουνίου  2021  οι  μετοχές  της  Εταιρείας  θα  διαπραγματεύονται  στο  Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής  (ημερομηνία αποκοπής  δικαιώματος συμμετοχής).

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του  Συστήματος  Άυλων  Τίτλων  (Σ.Α.Τ.)  που  διαχειρίζεται  η  «Ελληνικό  Κεντρικό  Αποθετήριο  Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 (record date).

Ως  ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Alpha Bank.

Παράλληλα, η συνέλευση εξέλεξε νέο Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο αμέσως μετά συγκροτήθηκε σε σώμα και αποτελείται από τους:

 1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος
 2. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Mέλος
 3. Παντελής Τζωρτζάκης, του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος
 4. Απόστολος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Mέλος
 6. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
 7. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολυκάρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Μαρία Δαμανάκη, του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Φιλίππα Μιχάλη του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 12. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
close menu