Οικονομικά αποτελέσματα

Αντιστροφή κλίματος με αύξηση σε τζίρο και κέρδη στο εννεάμηνο για την Intertech

Στις 588.000 ευρώ ανήλθαν τα EBITDA της Intertech στο εννεάμηνο, καταγράφοντας μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρυσι, με τον τζίρο της εταιρίας να διαμορφώνεται στα 16 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένος έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 100.000 ευρώ από ζημιές στο εννεάμηνο του 2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας μετά από σχετικό αίτημα της επ. Κεφαλαιαγοράς.

Β. Μεταβολές στα Μεγέθη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

Δεν επήλθαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή και κεφαλαιακή διάθρωση της Εταιρίας κατά το Γ τρίμηνο 2021, ούτε σημειώθηκαν ασυνήθιστες μεταβολές στο ύψος των μεγεθών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

Γ. Πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και από τον COVID19

Καθώς διανύουμε το Δ Τρίμηνο του 2021, η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις κρίσιμες δευτερογενείς επιπτώσεις της πανδημίας.

Ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση, επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της Eταιρίας. Λόγω της μειωμένης προσφοράς από τα εργοστάσια των προμηθευτών, καταγράφονται σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στην παραλαβή εμπορευμάτων, ελλείψεις ειδών, αύξηση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς, με αποτέλεσμα τη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους. Παρά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, στο Γ΄ τρίμηνο η Εταιρία διατήρησε τη θετική πορεία που ξεκίνησε από την αρχή της χρήσης 2021, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων 19%, σε σχέση με το 9μηνο 2020.

Η Εταιρία αντιμετωπίζει τις ελλείψεις και τις αυξήσεις των τιμών με άμεσες κινήσεις προσαρμογής, εφαρμόζοντας με ευελιξία όποιες εναλλακτικές κρίνονται καταλληλότερες. Η μετακύλιση του αυξημένου κόστους στις τιμές πώλησης των εμπορευμάτων υλοποιείται σταδιακά και θα προσδιοριστεί από την ελαστικότητα της ζήτησης στο προσεχές διάστημα. Παράλληλα, όπως έχει ήδη ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με τις εταιρικές ανακοινώσεις, η ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. έχει επενδύσει σε νέες στρατηγικές συνεργασίες στον κλάδο της τηλεφωνίας και των λύσεων επικοινωνίας με τις Alcatel-Lucent S.A., Yeastar Information Technology Co.,Ltd.

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 η συνεχιζόμενη έλλειψη προϊόντων αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τις συνθήκες της αγοράς και να συγκρατήσει το ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών (ενδεχομένως και τη κερδοφορία της εταιρείας) και μάλιστα σε μία περίοδο που συνήθως υπάρχει αυξημένη ζήτηση, λόγω των προσφορών της Βlack Friday και της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου.

Η διοίκηση της Εταιρίας – λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω – εκτιμά ότι στο κλείσιμο της χρονιάς θα διατηρηθεί η αύξηση τζίρου σε σχέση με το 2020 (σε ποσοστό άνω του 16%) και θα επιτευχθεί ο στόχος πωλήσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021.

close menu