Έρευνα & Καινοτομία

Ανοιχτή εκδήλωση και εργαστήριο για την ψηφιακή καινοτομία στις πόλεις

Η εταιρεία ανοικτής καινοτομίας, Crowdpolicy, διοργανώνει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στις 15:00 το ανοιχτό εργαστήριο καινοτομίας City Innovation talks 2.0 το οποίο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Αθήνα).

Στόχος του City Innovation talks είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών δήμων και επιχειρήσεων της χώρας μας και η ανάπτυξη δημιουργικής συζήτησης για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και καινοτομιών που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας, την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συμμετοχικότητα και τη βιωσιμότητα.

Βασικά θέματα που θα αναδειχθούν είναι η προσπάθεια των δήμων για την υλοποίηση δράσεων ψηφιακής μετάβασης, οι έξυπνες πόλεις και η αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και νέων τάσεων για την υλοποίηση δράσεων με τοπικά και εθνικά οφέλη. Μέσα από το City Innovation talks υποστηρίζεται η ενεργή συμμετοχή του δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας και νεανικής επιχειρηματικότητας.

Στο City Innovation talks μπορούν να συμμετέχουν:

  • Κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται για την ψηφιακή καινοτομία, τις έξυπνες πόλεις, και τις σχετικές τεχνολογικές τάσεις!
  • Στελέχη δήμων και οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Startup εταιρείες, φορείς και στελέχη του ιδιωτικού τομέα, μέλη της ερευνητικής κοινότητας.

Πρόγραμμα και Θεματικές Ενότητες

15:00–15:15: Καλωσόρισμα — Χαιρετισμοί

15:15–15:30: Ψηφιακός μετασχηματισμός και έξυπνες πόλεις, Γιώργος Καραμανώλης, CTO/CIO, Co-founder, Crowdpolicy.

15:30–16:30 Έξυπνες πόλεις και Περιφέρειες , ψηφιακός μετασχηματισμός και καλές πρακτικές
Χρήστος Καλλονιάτης, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μελέτης Νέζης, Μηχανικός Πληροφορικής, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Γιάννης Χαραλαμπίδης, Καθηγητής, Ψηφιακή Διακυβέρνηση & Επιχειρηματικότητα, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

16:30–16:50 Ανατρεπτικές τεχνολογίες και τάσεις για τις έξυπνες πόλεις και τις ψηφιακές συναλλαγές
Γιάννης Σολδάτος, Internet of Things and Artificial Intelligence — smart cities
Μαρία Τζαμτζή, Καθηγήτρια Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Μέλος Εργαστηρίου Ρομποτικής, Αυτομάτου Ελέγχου και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων, Αντιπρόεδρος Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πογιατζή Ελευθερία Διευθύντρια Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, ΕΑΓΜΕ

16:50–17:30 To Οικοσύστημα Καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις και περιφέρειες
Gaia
Rubrics
DERL
EVloader
MCubed

Δήλωσε τώρα δωρεάν συμμετοχή στο: https://crowdpolicy.com/city-innovation-talks-2023

close menu