Επιχειρήσεις

Άνοδο εσόδων 7,9% και αντικειμένων 8,7% πέτυχε πέρσι η ΕΛΤΑ Courier. Απόφαση για τεχνολογικές επενδύσεις

Άνοδο εσόδων και αντικειμένων πέτυχε πέρσι η ΕΛΤΑ Courier, όμως το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα λόγω των μεταφερόμενων από έτος σε έτος υποχρεώσεων το καθιστά ζημιογόνο. Τα έσοδα της ΕΛΤΑ Courier αυξήθηκαν πέρσι κατά 7,9% και ανήλθαν στα 45,2 εκατ., έναντι 41,9 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,22 εκατ., έναντι ζημιάς 0,73 εκατ. το 218, λόγω επανεκτίμησης της πιστωτικής ζημίας.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα διακινηθέντα αντικείμενα ανήλθαν σε 15.936.217 έναντι 14.659.994 το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας άνοδο 8,7%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, τα έσοδα, όσο και ο όγκος των διακινηθέντων αντικειμένων ήταν αυξημένος κατά 12 %, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί.Για το 2020, όπως αναφέρεται, η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει ως στόχο να πετύχει περαιτέρω αύξηση εσόδων, στοχεύοντας παράλληλα στην επίτευξη κερδοφόρων αποτελεσμάτων.

Το 2019, το ύψος των επενδύσεων ανήλθε σε 502.286 ευρώ, ενώ για το 2020 η διοίκηση έχει δώσει έμφαση στην μηχανογραφική αναβάθμιση και υποστήριξη όλων των λειτουργιών της, με νέες τεχνολογίες.

Η εταιρεία θα εξετάσει τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού της σχεδίου.

close menu