Έρευνες - Μελέτες

PwC: Προς αλλαγή εργοδότη 1 στους 3 – Ποντάρουν στην ΑΙ για αύξηση μισθών

Οι εργαζόμενοι αγκαλιάζουν τη νέα τεχνολογία της GenAI για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στον εργασιακό χώρο και να “ξεκλειδώσουν” την προσωπική τους εξέλιξη

Σημαντικά ευρήματα για τις εργασιακές συνθήκες 56.000 εργαζόμενων σε 50 χώρες ανέδειξε η έρευνα της PwC “Global Workforce Hopes & Fears Survey 2024”, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Στα βασικότερα συμπεράσματα περιλαμβάνονται η διαπίστωση των εργαζομένων για αύξηση του φόρτου εργασίας, η έντονη εργασιακή αβεβαιότητα, η προτεραιότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εξέλιξη της καριέρας τους και υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, δηλώνουν ότι βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά νέες ευκαιρίες, με έναν στους τέσσερις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι σκέφτονται να αλλάξουν εργοδότη τους επόμενους 12 μήνες.

Τα βασικότερα συμπεράσματα

Σχεδόν οι μισοί (45%) εργαζόμενοι δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας τους έχει αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) δηλώνουν ότι ο ρυθμός των αλλαγών στην εργασία έχει αυξηθεί κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις (28%) δηλώνουν ότι είναι πολύ ή εξαιρετικά πιθανό να αλλάξουν εργοδότη τους επόμενους 12 μήνες -ποσοστό υψηλότερο σε σύγκριση με το 2022 – περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκε το φαινόμενο της «Μεγάλης παραίτησης» (το αντίστοιχο ποσοστό τότε ήταν 19%). Οι εργαζόμενοι δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων: Το 46% συμφωνούν πολύ η αρκετά με τη δήλωση ότι οι εργοδότες τους παρέχουν αρκετές ευκαιρίες για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων.

Πάνω από το 80% των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία της GenAI καθημερινά αναμένουν ότι θα κάνει τον χρόνο τους στη δουλειά πιο αποδοτικό τους επόμενους 12 μήνες. Οι μισοί (49%) αναμένουν ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς.

Η πίεση από το αυξημένο κόστος ζωής μειώνεται ελαφρώς: το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνουν ότι τους περισσεύουν χρήματα κάθε μήνα φτάνει στο 45%, έναντι 38% το 2023. Ωστόσο, το 52% δηλώνει ότι εξακολουθεί να είναι οικονομικά πιεσμένο.

Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (45%) δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας τους έχει αυξηθεί τους τελευταίους 12 μήνες. Παράλληλα, σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) δηλώνουν ότι έχουν βιώσει περισσότερες αλλαγές στην εργασία τους τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση με τους 12 μήνες που προηγήθηκαν, ενώ τα δύο πέμπτα (40%) αναφέρουν ότι οι καθημερινές αρμοδιότητές τους έχουν αλλάξει σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί (44%) δεν κατανοούν τον σκοπό των αλλαγών.

Ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα τέταρτο (28%) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αλλάξουν εργοδότη εντός του επόμενου έτους, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το 2022 – περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκε το φαινόμενο της «Μεγάλης παραίτησης» (τότε το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 19%). Τα δύο τρίτα (67%) των εργαζομένων που εξετάζουν το ενδεχόμενο εργασιακής μετακίνησης δηλώνουν ότι οι δεξιότητες αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην απόφασή τους να παραμείνουν ή όχι στον εργοδότη τους.

Οι εργαζόμενοι αγκαλιάζουν τη νέα τεχνολογία της GenAI για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στον εργασιακό χώρο και να “ξεκλειδώσουν” την προσωπική τους εξέλιξη
Καθώς οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στον εργασιακό χώρο, στρέφονται σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η GenAI. Μεταξύ των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τη GenAI καθημερινά, το 82% αναμένει ότι θα καταστήσει τον χρόνο τους στην εργασία τους πιο αποδοτικό μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Οι εργαζόμενοι είναι επίσης αισιόδοξοι σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει η GenAI για την εξέλιξή τους. Οι μισοί (49%) από εκείνους που την αξιοποιούν εκτιμούν ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς -προσδοκία που εμφανίζεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη (76%) μεταξύ των εργαζομένων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή καθημερινά. Πάνω από το 70% των χρηστών συμφωνούν ότι τα εργαλεία GenAI θα τους δώσουν την ευκαιρία να είναι πιο δημιουργικοί (73%) και να βελτιώσουν την ποιότητα της δουλειάς τους (72%).

Η επιτακτική ανάγκη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων

Οι εργαζόμενοι δίνουν πλέον μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για να μετριάσουν τις ανησυχίες τους και να επιταχύνουν την επαγγελματική ανέλιξή τους. Το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αλλάξουν εργοδότη τους επόμενους 12 μήνες είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με εκείνους που προτίθενται να παραμείνουν στον ίδιο εργοδότη (67% έναντι 36%). Αυτό συμβαίνει καθώς λιγότεροι από τους μισούς (46%) συμφωνούν ότι ο σημερινός εργοδότης τούς παρέχει αρκετές ευκαιρίες για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που θα είναι χρήσιμες για τη σταδιοδρομία τους.

Οι εργαζόμενοι που είναι πιθανό να αποχωρήσουν το επόμενο έτος εμφανίζονται περισσότερο συνειδητοποιημένοι ως προς τις αλλαγές στο πεδίο των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με το 51% να συμφωνεί ότι οι δεξιότητες που απαιτεί η δουλειά τους θα αλλάξουν τα επόμενα πέντε χρόνια (έναντι 29% εκείνων που δεν είναι πιθανό να αλλάξουν εργοδότη).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς τρεις τους τέσσερις χρήστες (76%) αναμένουν ότι θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την εκμάθηση νέων εργασιακών δεξιοτήτων. Ωστόσο, οι εργοδότες θα πρέπει να επενδύσουν σημαντικά στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες. Μεταξύ των εργαζομένων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τη GenAI στην εργασία τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το ένα τρίτο (33%) πιστεύει ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες χρήσης της τεχνολογίας στον τομέα του, το 24% δεν έχει πρόσβαση στα σχετικά εργαλεία και το 23% δεν γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτα.

Παρά τον γρήγορο ρυθμό των αλλαγών, υπάρχουν επίσης ενδείξεις αισιοδοξίας. Το 60% των εργαζομένων εκφράζει τουλάχιστον μέτριο βαθμό ικανοποίησης από την εργασία του (από 56% το 2023), ενώ περισσότεροι από τους μισούς (57%) εργαζόμενους που θεωρούν σημαντική τη δίκαιη αμοιβή συμφωνούν ότι η εργασία τους αμείβεται δίκαια. Οι πιέσεις λόγω κόστους ζωής έχουν ελαφρώς αμβλυνθεί από το 2023, καθώς το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει ότι αποταμιεύει σε μηνιαία βάση έχει αυξηθεί στο 45%, από 38%. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς (52%) δηλώνουν ότι εξακολουθούν να είναι σε κάποιο βαθμό οικονομικά πιεσμένοι.

Ο Κωνσταντίνος Τάκος, Director, Head of Workforce Transformation, PwC Ελλάδας δήλωσε: «Καθώς οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν έναν συνδυασμό αυξημένης αβεβαιότητας, φόρτου εργασίας και οικονομικής ανασφάλειας, δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και αγκαλιάζουν νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η GenAI, για να δώσουν ώθηση στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Είναι σαφές πως η τεχνολογία μετασχηματίζει ριζικά όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εργασία αλλά και τις απαιτούμενες από πλευράς των εργαζομένων δεξιότητες. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της εποχής και να εξελίσσονται στον ψηφιακό κόσμο, επιλέγοντας εταιρείες που επενδύουν στους ανθρώπους τους και στις νέες τεχνολογίες, τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν πως οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους καλούνται να αρχίσουν να αναλαμβάνουν προληπτικές δράσεις στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, με μεγαλύτερους βαθμούς διαφάνειας και συν-διαμόρφωσης με τους ίδιους τους εργαζομένους, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τον βαθμό υιοθέτησης των αλλαγών, προκειμένου να μετριάσουν τις πιέσεις που δέχονται από την έντονη ανάγκη ιδιαίτερα των ταλαντούχων εργαζομένων».

close menu