Υποδομές

Ακύρωση της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης για την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δέχθηκε την έφεση της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» και ακύρωσε την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που επέβαλε δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση ποσού 2.423.816 ευρώ για τη «σύμβαση 717», που αφορούσε τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Η απόφαση του υπουργού εκδόθηκε στις 24 Ιουνίου 2019 και βασίστηκε στο γεγονός ότι η ALSTOM FERROVIARIA S.p.A., ανάδοχος του έργου, δεν εκπόνησε τις απαραίτητες μελέτες εφαρμογής, οι οποίες τελικά εκπονήθηκαν από την εταιρεία ΚΟΜΕΛ Α.Ε. ως ανεξάρτητος μελετητής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχθηκε ότι η ΚΟΜΕΛ Α.Ε. είχε την απαραίτητη εμπειρία και δεν απαιτείτο να διαθέτει συγκεκριμένη τάξη πτυχίου, όπως είχε υποστηρίξει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.). Η Ε.Δ.ΕΛ. είχε ισχυριστεί ότι η εμπειρία έπρεπε να προέρχεται από την ALSTOM FERROVIARIA S.p.A., και η ανάθεση των μελετών σε τρίτο ανεξάρτητο μελετητή αποτελούσε παραβίαση των συμβατικών όρων.

Η «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» υποστήριξε ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν υπήρξε παρατυπία και η απόφαση για δημοσιονομική διόρθωση ήταν εσφαλμένη. Το 7ο Τμήμα του ΕΣ, με την υπ’ αριθμ. 539/024 απόφασή του, έκρινε ότι η έφεση της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» πρέπει να γίνει δεκτή και ακύρωσε την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.

close menu