Κοινωνική δράση

ACS: Στηρίζει τις δράσεις του «θάλλω» σε μη κερδοσκοπικές δομές φροντίδας ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ACS για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η εταιρεία στηρίζει το πρόγραμμα «θάλλω», με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης των ηλικιωμένων που ζουν εντός γηροκομείων.

Συγκεκριμένα, από τον Φεβρουάριο του 2021 που ξεκίνησε η συνεργασία της με το «θάλλω», η εταιρεία έχει αναλάβει δωρεάν όλες τις αποστολές εξοπλισμού σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία σε 22 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της δράσης «εβδομαδιαίες ψυχαγωγικές συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης σε μη κερδοσκοπικές δομές φροντίδας ηλικιωμένων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας» του προγράμματος. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δομής, αποστέλλεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων (Laptop / Tablet, εξωτερικά μικρόφωνά / ηχεία, ακουστικά, καλώδια HDMI, ενισχυτές σήματος WiFi), καθώς και το βιβλίο «365 μέρες κοντά στην Τρίτη Ηλικία» με περισσότερα από 2.500 ερεθίσματα και δραστηριότητες για ηλικιωμένους και ανθρώπους που ζουν με άνοια.

Η εφαρμογή της μεθόδου «θάλλω», που αποτελεί έναν συνδυασμό ψυχαγωγικών δράσεων με ενεργή συμμετοχή των φιλοξενούμενων στις δομές, στο σύνολό της παρουσιάζει έως σήμερα σπουδαία αποτελέσματα στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων και των ατόμων που ζουν με άνοια. Μερικά από αυτά είναι η μείωση της σύγχυσης και του στρες, η βελτίωση των μεταπτώσεων στη διάθεση, η μείωση του αισθήματος ιδρυματοποίησης, η αποφυγή ή βελτίωση καταθλιπτικών περιστατικών. Επιπροσθέτως, διεγείρει την αυτοσυγκέντρωση και βοηθά τη μνήμη, δύο από τις πιο βασικές νοητικές λειτουργίες.

Από τις σχετικές αποστολές ωφελούνται κάθε εβδομάδα περίπου 800 άνθρωποι που διαμένουν στις δομές, με μέση ηλικία που ξεπερνά τα 80 έτη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, περίπου το 85% των φιλοξενούμενων κάθε δομής, ζει με κάποια μορφή άνοιας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ψυχαγωγικών συναντήσεων ωφελούνται ακόμη περισσότεροι άνθρωποι μέσω της Μεθόδου Απομονωμένης Ακρόασης που έχει αναπτύξει το «θάλλω», για την οποία οι επαγγελματίες υγείας έχουν ενημερωθεί, εκπαιδευτεί και την εφαρμόζουν. Σημειώνεται ότι από τον Μάρτιο του 2020, λόγω της εμφάνισης του ιού Covid-19 και του περιορισμού των επισκέψεων στις σχετικές δομές για λόγους ασφάλειας των ωφελούμενων, η δράση του «θάλλω» προσαρμόστηκε και υλοποιείται ψηφιακά μέσω τεχνολογικών μέσων.

Η ACS θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιου είδους ενέργειες, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια και το οποίο επικεντρώνεται σε 4 κοινωνικούς πυλώνες: την ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη/φυσική καταστροφή και δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας, την προστασία της φύσης, την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

close menu