Έρευνες - Μελέτες

Accenture: Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η εκπλήρωση των βασικών αναγκών των εργαζομένων συμβάλλουν στην αύξηση της επιχειρηματικής απόδοσης

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, οι εταιρείες, εστιάζοντας σε έξι θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες στην εργασία, μπορούν να ξεκλειδώσουν το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων των εργαζομένων τους, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και να δουν σημαντική αύξηση της επιχειρηματικής τους απόδοσης – ακόμη και σε περιόδους κρίσης ή εν μέσω περιορισμένης αύξησης του ΑΕΠ.

Με τίτλο «Care to Do Better: Building Trust to Leave Your People and Your Business Net Better Off», η μελέτη βασίζεται σε έρευνα 3.200 υψηλόβαθμων στελεχών («CXOs») και περισσότερων από 15.000 εργαζομένων σε 15 κλάδους και 10 χώρες.

Η μελέτη εισάγει ένα νέο πλαίσιο που ονομάζεται «Θετικό Πρόσημο» (Net Better Off), το οποίο εστιάζει σε έξι διακριτές και αλληλένδετες διαστάσεις στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι επικεφαλής των εταιρειών για να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των εργαζομένων τους:

 • Συναισθηματική και ψυχική. Δημιουργία θετικών συναισθημάτων και διατήρηση ψυχικής ευεξίας (π.χ. αίσθημα ολοκλήρωσης, ευτυχίας, ικανοποίησης και αισιοδοξίας).
 • Σχεσιακή. Καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν» και της ένταξης, καθώς επίσης δημιουργία ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Φυσική. Προώθηση της καλής φυσικής υγείας ώστε να αντιμετωπίζεται ευκολότερα η φυσιολογική πίεση της καθημερινότητας.
 • Χρηματοοικονομική. Παροχή οικονομικής ασφάλειας και δίκαιων ευκαιριών για μελλοντική οικονομική σταθερότητα και πρόοδο.
 • Σκοπός. Προαγωγή του αισθήματος ότι καθένας συμβάλλει θετικά στον κόσμο, ότι η ζωή έχει νόημα και έναν ευρύτερο σκοπό πέρα από τα όρια του μεμονωμένου ατόμου.
 • Εργασιακή. Ανάπτυξη σύγχρονων ικανοτήτων και δεξιοτήτων -με ζήτηση στην αγορά- που διευκολύνουν την απόκτηση καλών θέσεων εργασίας και δίκαιων ευκαιριών εξέλιξης.

Ένα βασικό εύρημα: Το 64% της δυναμικής ενός ανθρώπου, η οποία προσδιορίζεται από την ικανότητά του να αξιοποιεί και να εξελίσσει τις δεξιότητές του καθημερινά, επηρεάζεται από το εάν αισθάνεται καλύτερα ή όχι σε σχέση με αυτές τις έξι διαστάσεις που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, παρόλο που ο σκοπός καθώς επίσης οι συναισθηματικές και σχεσιακές διαστάσεις αποτελούν τους ισχυρότερους παράγοντες θετικής συμπεριφοράς των εργαζομένων, οι περισσότεροι εργοδότες εστιάζουν τις προσπάθειές τους μόνο στις εργασιακές και οικονομικές διαστάσεις.

«Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που εμπνέει εμπιστοσύνη και βοηθά τους ανθρώπους να εργαστούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, εξελίσσει τόσο το άτομο όσο και την επιχείρηση – και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή», δήλωσε ο Νικόλαος Μοσχάτος, επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture για Ελλάδα και Βουλγαρία. «Αναμφίβολα, οι υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις θα παρέλθουν, αλλά οι άνθρωποι θα θυμούνται πάντα τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρθηκαν και θα επιλέξουν για ποιον θέλουν να εργάζονται και με ποιον να συνεργάζονται. Οι εταιρείες που το αναγνωρίζουν και βοηθούν τους ανθρώπους τους να αποκτήσουν «Θετικό Πρόσημο», θα βγούνε νικητές στην εργασιακή αγορά του μέλλοντος».

Το χάσμα στο «Θετικό Πρόσημο»

Η μελέτη εντόπισε ένα σημαντικό χάσμα προ πανδημίας σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη για να αποκτήσουν οι άνθρωποι το Θετικό Πρόσημο στην εργασία – με το 67% των εργαζομένων σε σχέση με 35% των CXOs να λένε τότε ότι την ευθύνη φέρει ο εργοδότης.

Ωστόσο, αυτό το κενό έχει συρρικνωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας – σε 78% έναντι 50% – υποδηλώνοντας ότι οι CXOs κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αναλαμβάνουν την ευθύνη για να δημιουργήσουν το πλαίσιο «Θετικού Προσήμου», αλλά χρειάζεται ακόμη χρόνος ώστε να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις προσδοκίες των εργαζομένων.

Πέντε ουσιαστικές («Sweet Spot») πρακτικές που ευνοούν τους ανθρώπους και την εταιρεία

Η ανάλυση της Accenture διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που δημιουργούν θετικό πρόσημο στους εργαζομένους τους και εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές θα μπορούσαν να επιτύχουν έως και 5% αύξηση των εσόδων τους, ακόμη και σε περιόδους όπου η αύξηση του ΑΕΠ είναι περιορισμένη, όπως συμβαίνει τώρα.

Χρησιμοποιώντας στατιστικές δοκιμές, η Accenture ταξινόμησε περισσότερες από 20 πρακτικές που συμβάλλουν στο θετικό πρόσημο και βελτιώνουν την επιχειρηματική απόδοση, και στη συνέχεια εντόπισαν πέντε ουσιαστικές πρακτικές «Sweet Spot» που προσφέρουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και στους δύο τομείς:

 • Προωθήστε τη συνεχή μάθηση για να διασφαλίσετε ένα future-ready ευέλικτο δυναμικό.
 • Αφουγκραστείτε τις ανάγκες των εργαζομένων σας, ενισχύοντάς τους με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
 • Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να επιτρέψετε ευέλικτη και δημιουργική εργασία για το εργατικό σας δυναμικό, το οποίο ολοένα και περισσότερο είναι γεωγραφικά διασκορπισμένο
 • Γίνετε πρωταθλητές στην ευημερία και στην ισότητα του εργατικού σας δυναμικού. Η ασφάλεια και οι σχεσιακές ανάγκες είναι πιο σημαντικές από ποτέ.
 • Ορίστε και μοιραστείτε τους δείκτες μέτρησης των εργαζομένων σας. Προωθήστε την διαφορετικότητα και την ισότητα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή σας σε θέματα που έχουν σημασία για τους εργαζομένους σας.

Ο Σύγχρονος Επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων (modern HR Leader)

Η μελέτη σημειώνει ότι για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, οι επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων (CHROs) οφείλουν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης για τη δουλειά τους και να προωθήσουν τις διαστάσεις του «Θετικού Προσήμου» και των ουσιαστικών πρακτικών. Διαδραματίζοντας το ρόλο του καταλύτη για την ανάπτυξη και την αλλαγή κουλτούρας, αυτός ο νέος τύπος CHRO – τον οποίο η Accenture αποκαλεί «Σύγχρονο Επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων» – καλείται να λειτουργήσει πέρα ​​από την αποτελεσματικότητα και την εκτέλεση διαδικασιών στη δημιουργία εμπειριών με έμφαση στους εργαζομένους και το ευρύτερο περιβάλλον τους, επιταχύνοντας παράλληλα την απόδοση της επιχείρησης.

TAGS:

close menu