Εκδηλώσεις

10ο Stakeholder Forum του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

Στις 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το 10ο Stakeholder Forum του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC). Στο πλαίσιο του Forum, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ & Αντιπρόεδρος του BEREC για το 2022, Καθηγ. Κωνσταντίνος Μασσέλος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών για τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσεων του επόμενου έτους, κατά το οποίο θα ασκεί την Προεδρία του Σώματος.

Στις ενότητες του Forum, θα συζητηθούν επίκαιρα θέματα για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συμμετοχή εκπροσώπων θεσμικών φορέων, εμπειρογνωμόνων και κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030, οι εξελίξεις αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη υπό το πρίσμα των ρυθμιστικών προκλήσεων που θέτουν, η εφαρμογή του Digital Markets Act και η επιδίωξη για αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου. Σημειώνεται ότι το Forum διοργανώνεται υπό την εποπτεία της ΕΕΤΤ.

Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω διαδικτύου. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες περιλαμβανομένου του προγράμματος της εκδήλωσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του Forum στην παρακάτω διεύθυνση:
https://berec-stakeholder-forum.eu

close menu