Δημόσια διοίκηση

Το Hellenic BioCluster χρηματοδοτείται από την ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας για υποστήριξη των ΜμΕ στην Υγεία

Το Hellenic BioCluster (HBio), το πρώτο και μεγαλύτερο cluster έντασης γνώσης στην Ελλάδα στον τομέα της υγείας, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με στόχο την υποστήριξη των ΜμΕ στο χώρο της υγείας και την ανάπτυξή τους στη βάση της έρευνας και της καινοτομίας.

Τα τελευταία 14 έτη, το HBio συνδέει επιχειρηματικούς/βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς εταίρους με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας και της ουσιαστικής συνδρομής της επιστήμης στην οικονομία και την κοινωνία. Το HBio έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»), Πανεπιστήμια, σημαντικούς οργανισμούς του φαρμακευτικού τομέα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups και έχει αναδειχθεί σε ισχυρό παράγοντα και καταλύτη καινοτόμων διεργασιών.

Το HBio, αποτελεί πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη ΜμΕ και ερευνητικών οργανισμών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας καινοτομίας.

Η χρηματοδότηση που έλαβε το HBio θα στηρίξει την επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων:

  • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας: στόχος τους είναι η επιτυχής μεταφορά της παραγόμενης γνώσης στις επιχειρήσεις, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πιο ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας και ενισχύοντας παράλληλα την απόδοση της Ελλάδας στην καινοτομία
  • Μεταφορά της επιστημονικής αριστείας στην παραγωγή: προώθηση της νέας γνώσης και ανάπτυξη ικανοτήτων
  • Παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο: διασύνδεση με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, την τεχνολογία και έρευνα αιχμής, καθώς και πρόσβαση σε νέες αγορές
close menu