Επιχειρήσεις

Νέα ιστοσελίδα για τον Όμιλο ΑΒΑΞ

Η ψηφιακή παρουσία της ΑΒΑΞ αναβαθμίζεται με μια σύγχρονη, φιλική προς το χρήστη ιστοσελίδα που αντανακλά τη νέα ταυτότητα του ισχυρού κατασκευαστικού ομίλου

Η νέα ιστοσελίδα του Ομίλου ΑΒΑΞ βρίσκεται στον αέρα στη διεύθυνση www.avax-sa.gr. Με ανανεωμένη δομή και αισθητική, η νέα ιστοσελίδα αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης για το όραμα, τις αξίες και τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, προβάλλοντας συγχρόνως τις αρχές που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση της ΑΒΑΞ. Παράλληλα, φιλοξενεί τα προφίλ των θυγατρικών του Ομίλου, πληροφορίες για την πολυδιάστατη δραστηριότητα του καθώς και για τα πολυάριθμα έργα της ΑΒΑΞ στην Ελλάδα και διεθνώς.

Για την πλήρη και διαφανή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη ενότητα παρουσίασης επενδυτικών σχέσεων με δεδομένα που ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Η ιστοσελίδα, που δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη εταιρειών EMPIST & Pobuca, είναι ένα καινοτόμο και μοντέρνο portal, με καθαρές και λιτές γραμμές, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της νέας εταιρικής ταυτότητας του Oμίλου και είναι φιλική για τον τελικό χρήστη. Επίσης, έχει ξεκάθαρη πλοήγηση και προσφέρει την ίδια εμπειρία χρήσης από όλες τις συσκευές.

close menu