Στρατηγική Συνεργασία

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και του Υπερταμείου

Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και το Υπερταμείο ξεκινούν μια ευρεία και πολυεπίπεδη συνεργασία με βασικούς στόχους την εκπόνηση στρατηγικής «ολιστικής προσέγγισης» ως προς την ασφάλεια, και την οριζόντια υιοθέτηση πολιτικής ασφαλείας από το Υπερταμείο και τις θυγατρικές επιχειρήσεις του ομίλου. Πιο αναλυτικά, η συνεργασία αφορά στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και εκτέλεση μελετών, διαδικασιών, τεχνικών και τεχνολογικών παρεμβάσεων, για να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι εφαρμογής της πολιτικής που θα τεθούν στην στρατηγική.

Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, τα δύο μέρη φιλοδοξούν να συνδιαμορφώσουν έναν μηχανισμό διαρκούς και άμεσης προσαρμογής του Υπερταμείου και των εταιρειών του στις νέες ανάγκες και στα νέα δεδομένα ασφαλείας μέσω της ανάλυσης απειλών, της παροχής συμβουλών, της διοργάνωσης εκπαιδεύσεων, της συνεχούς αξιολόγησης δομών και προγραμμάτων, της διεξαγωγής ασκήσεων και της τακτικής ενημέρωσης για τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όσο και με όσα άλλα μέσα διαθέτει το ΚΕ.ΜΕ.Α. για την εκπλήρωση της αποστολής του και την ικανοποίηση των αναγκών του Υπερταμείου και των θυγατρικών του.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του 2026, υπογράφηκε στις 15 Μαΐου 2023, στα γραφεία του Υπερταμείου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Θεόδωρο Δραβίλλα και τους Διευθύνοντες Συμβούλους των θυγατρικών εταιρειών των Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ), καθώς και των αγορών τροφίμων (ΟΚΑΑ, ΚΑΘ).

Ο κ. Θεόδωρος Δραβίλλας με δήλωσή του διαβεβαίωσε όλους τους συμμετέχοντες ότι «είναι χαρά και ευθύνη του ΚΕ.ΜΕ.Α. που είναι ένας αυτοχρηματοδοτούμενος φορέας, να γίνει ταυτόχρονα κι ένας φορέας που είναι πραγματικός αρωγός στην κεφαλαιώδους σημασίας προσπάθεια που κάνει το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του για την «Ελλάδα της επόμενης ημέρας».

Η Αντιστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας και Διευθύντρια του ΚΕ.ΜΕ.Α, κα Κωνσταντία Κορώνη δήλωσε: «Το ΚΕ.ΜΕ.Α. αποτελεί τον πιο επιστημονικό φορέα για την ασφάλεια, ειδικά με έμφαση στις υποδομές ζωτικής σημασίας, πεδίο στο οποίο οι άνθρωποί μας έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία».

Αντίστοιχα, κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης ανέφερε τα εξής: «Η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους όρους διεθνώς για την ορθή λειτουργία κάθε σύγχρονου οργανισμού, για την ομαλή εργασία των εργαζομένων και για την πλήρη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στις θυγατρικές μας και τους πελάτες τους. Η ασφάλεια αποτελεί όρο γενικότερης αξιοπιστίας και η επάρκειά της είναι άμεσα ορατή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η αναβάθμισή της θεωρούμε ότι γίνεται πλέον πολύ ευχερέστερη χάρη στη συνεργασία που σήμερα εγκαινιάζουμε με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, το οποίο αποτελεί τον κατ’ εξοχήν ειδικευμένο και άρτιο οργανισμό που διαθέτει σήμερα η χώρα μας».

Οι CEOs του Ομίλου Συγκοινωνιών και των ΟΚΑΑ και ΚΑΘ, θυγατρικών εταιρειών του Υπερταμείου, από την πλευρά τοποθετήθηκαν ως εξής:

Ο κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, μίλησε για την ιδιαιτερότητα των θεμάτων ασφαλείας, που, επειδή είναι καθημερινής συχνότητας, δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν χωρίς ένα καθεστώς εποικοδομητικής συνεργασίας.

Ο κ. Θανάσης Κοτταράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΑΣΥ, επισήμανε ότι υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία η συνδρομή του ΚΕ.ΜΕ.Α μπορεί να αποβεί πολύτιμη, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση των εργαζομένων.

Ο κ. Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΥ, τόνισε την σημαντικότητα του εντοπισμού σημείων κινδύνου και της λεπτομερούς προετοιμασίας πάνω σε απρόοπτα γεγονότα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα.

Ο κ. Απόστολος Αποστολάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ, εστίασε στην ριζική αλλαγή του τοπογραφικού της περιοχής του Ρέντη,  με τον δρόμο πέριξ της αγοράς να γίνεται ταχείας κυκλοφορίας, γεγονός που θα βοηθήσει πολύ.

Τέλος, ο κ. Αντώνης Μπούρης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΘ, συμπλήρωσε ότι οι εγκαταστάσεις της εταιρείας  βρίσκονται σε μία δύσκολη περιοχή, στην οποία καθημερινά εισέρχονται άνω των χιλίων (1.000) οχημάτων και η συμβολή της μελέτης του ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι καθοριστική.

close menu