Τράπεζες

Βασίλης Ψάλτης (Alpha): Η συμφωνία με τη UniCredit συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία

Τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας που σύναψε πρόσφατα η Alpha Bank με τον ιταλικό κολοσσό UniCredit ανέπτυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου στους αναλυτές. Υπενθυμίζεται ότι,  η συμφωνία προβλέπει τη συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, όπου δημιουργείται η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη ρουμάνικη τραπεζική αγορά, την επίτευξη μακροπρόθεσμης εμπορικής συνεργασίας σε διαφορετικούς τραπεζικούς τομείς και την αγορά στρατηγικού μεριδίου στην Alpha Bank από την UniCredit.

“Η συμφωνία εναρμονίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς μας στόχους”, διαμήνυσε ο CEO της Alpha Bank εξηγώντας ότι συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα όσο και για την ίδια την τράπεζα, καθώς πρόκειται για την πρώτη στρατηγική επένδυση στον κλάδο μετά από 17 χρόνια.

Μέσω της συμφωνίας, ανέφερε ο κ. Ψάλτης, η Alpha γίνεται μέρος ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ενισχύοντας σημαντικά τη διαπραγματευτική της θέση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ευρωζώνης.

Σε ό,τι αφορά στην παρουσία της τράπεζας στη Ρουμανία, ο ίδιος εξήγησε ότι οι αποφάσεις για τη συμφωνία με τη UniCredit ελήφθησαν “με ισχυρή στόχευση και καθόλου συναισθηματισμό”, καθώς οι δύο τράπεζες έκριναν ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση της θέσης του νέου οργανισμού στη ρουμανική αγορά η οποία παρουσιάζει ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.

“Με τη συγχώνευση των θυγατρικών μας, θα κατακτήσουμε αρχικά την τρίτη θέση στη ρουμανική αγορά και πολύ σύντομα τη δεύτερη”, προέβλεψε ο κ. Ψάλτης. “Κρίναμε ότι, για να ενισχύσουμε τις προοπτικές μας στη Ρουμανία, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας αλλά και το μέγεθός μας”, εξήγησε ο ίδιος.

 Στα 564,7 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 9μηνου

Στο 9μηνο της τρέχουσας χρήσης η Alpha Bank εμφάνισε προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 564,7 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για το γ’ τρίμηνο ανήλθε στα 208,1 εκατ. ευρώ, μετά τον φόρο εισοδήματος που ανήλθε στα 188 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 490,7 εκατ. ευρώ, ενώ για το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 188,0 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων συνεχίστηκε το γ’ τρίμηνο (+8%), ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,6%.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ενισχύθηκε στο εννεάμηνο κατά 45,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, καθώς η αύξηση συνεχίστηκε το γ’ τρίμηνο (+8%), ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,6%.

Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 7%, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2022, σε συγκρίσιμη βάση – λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών. Στο γ’ τρίμηνο, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 11,8% και ανήλθαν σε 108,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν αμετάβλητα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις επενδύσεις σε υποδομές, σε συμφωνία με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Εννεάμηνο 2022. Στο γ’ τρίμηνο, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% και διαμορφώθηκαν σε 235,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Διοικητικών Εξόδων.

Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ενισχύθηκε κατά +74,2%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των κύριων εσόδων από τραπεζικές εργασίες (+34,4% σε ετήσια βάση). Αντίστοιχα, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 18,4% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους και της βελτιωμένης επίδοσης στα έσοδα από προμήθειες.

Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 79 μ.β. το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και τη θετική τάση που παρατηρείται αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας του Ενεργητικού.

close menu