Τοπική Αυτοδιοίκηση

Uni Systems: Έργο Smart City & Cyber Security για τον δήμο Ρόδου

H Uni Systems ανέλαβε την υλοποίηση του έργου για την ενιαία Πλατφόρμα Παρακολούθησης, με την αξία της σύμβασης να ανέρχεται στις 350.244 συν ΦΠΑ.

H Uni Systems ανέλαβε την υλοποίηση του έργου για την ενιαία Πλατφόρμα Παρακολούθησης Smart City & Cyber Security του δήμου Ρόδου, με την αξία της σύμβασης να ανέρχεται στις 350.244 συν ΦΠΑ.

Ειδικότερα, η  πλατφόρμα θα υποστηρίζει τα παρακάτω υποσυστήματα  και υπηρεσίες:

  • Τη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου ή Επιτελικής Διαχείρισης (Control Room) της έξυπνης πόλης της Ρόδου.
  • Την συγκέντρωση και διάθεση των δεδομένων της έξυπνης υποδομής.
  • Την παρακολούθηση και διαχείριση γεγονότων (Event Management).
  • Την παρακολούθηση δεικτών μέτρησης των θεματικών περιοχών.
  • Την εξαγωγή συγκριτικών στατιστικών , αναφορών και συμπερασμάτων με σκοπό την υποστήριξη ,την προώθηση και την ανάπτυξη νέων συμπληρωματικών εφαρμογών.
close menu