Υπηρεσίες

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας και η ΓΓΠΣ πίσω από τον νέο Προσωπικό Αριθμό

Στους υπολογιστές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας θα φιλοξενηθούν τα πληροφοριακά συστήματα του Προσωπικού Αριθμού ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την ταυτοπροσωπία τους σε όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο και θα αντικαταστήσει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας.

Όπως δήλωσε ο ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος “ο προσωπικός αριθμός θα βοηθήσει τόσο στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ασφάλεια των συναλλαγών όσο και στην ελαχιστοποίηση των στοιχείων του πολίτη που χρειάζεται να διατηρεί κάθε δημόσιος φορέας για την εξυπηρέτησή μας».

Ο προσωπικός αριθμός θα χρησιμοποιείται στις φυσικές και ηλεκτρονικές συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο.

Όταν ο πολίτης επισκεφτεί οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία π.χ. Εφορία, ΕΦΚΑ, περιφέρειες ή δήμους μπορεί να δίνει μόνο τον αριθμό αυτόν χωρίς κατά περίπτωση να απαιτείται να θυμάται τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό ταυτότητας κτλ.

Από την άλλη δεν αλλάζει τίποτα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του gov.gr. Αυτό σημαίνει θα συνεχίσουν οι πολίτες να χρησιμοποιούν για το gov.gr τους κωδικούς χρήστη του taxisnet ή και τους web Banking κωδικούς όπου αυτό προβλέπεται. Στην περίπτωση συναλλαγών πολιτών με τον ιδιωτικό τομέα προς το παρόν ο προσωπικός αριθμός δεν φέρνει κάποια αλλαγή.

Ο προσωπικός αριθμός είναι ο μοναδικός αριθμός που θα χρειάζεται να γνωρίζει ο πολίτης για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να θυμόμαστε το ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ μας κτλ. για να εξυπηρετηθούμε γλιτώνοντας από ένα χαρτάκι που συχνά είχαμε μαζί μας με όλους τους αριθμούς για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειας μας.

Πλέον το κάθε μέλος οικογένειας θα έχει το δικό του αριθμό ο οποίος αποτελείται από τα 9 εννέα ψηφία του ΑΦΜ συν άλλα τρία ψηφία εκ των οποίων τα δύο θα μπορεί να επιλέγει ο πολίτης. Αυτά τα τρία νέα ψηφία το πιθανότερο είναι ότι θα προηγούνται του ΑΦΜ. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί ο πολίτης να επιλέγει τον αριθμό του, καθιστώντας τον περισσότερο «προσωπικό».

close menu